Mar 22, 2023

Đường thi Việt Nam

Kết Quả Một Cuộc Bầu Cử
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:49:29 PM, Nov 06, 2020 * Số lần xem: 514
Hình ảnh
#1

 


  

 

        


Kết Quả Một Cuộc Bầu Cử

Là xong!  Như thế đã là xong
Hai ngựa song phi đến điểm dừng
Một ngựa lấy đà qua trước mặt
Một con giậm vó trở sau lưng!
Đường xa không phải vì tê cẳng
Chí lớn đôi khi cũng rối lòng?
Đoàn kết xưa nay là kết hợp
Thi tài đọ sức khó mà chung!

Trần Vấn Lệ


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.