Mar 02, 2021

Thơ xướng họa

Nỗi Lòng
Ngô Đình Diệm * đăng lúc 12:18:54 PM, Jan 30, 2021 * Số lần xem: 509
Hình ảnh
#1

 


  

 

         


 
Nỗi Lòng

Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không
Xe muối nặng nề thương vó ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng
Vá trời lấp biển, người đâu tá ?
Bán lợi mua danh, chợ vẫn đông !
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi nước, thuở nào trong?

NGÔ ĐÌNH DIỆM
Tổng Thống nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa
(1953)

CÁC BÀI THƠ PHỤNG HỌA :


Nỗi Lo Mất Nước

Gót sắt giặc Tàu giẫm núi sông
Ngàn năm đô hộ nhớ hay không?
Tìm trang tuấn kiệt nòi Cồ Việt
Kiếm đấng anh minh giống Lạc Hồng
Bán nước cầu vinh, không phải ít
Buôn dân trục lợi, quá là đông
Thành Đô* đã ký, giờ giao nộp
Phản quốc cần gì biết đục trong!

(*Hiệp Ước Thành Đô là văn kiện bán nước mà
C.S.V.N. ký với Tàu Cộng 1990,  thực thi  2020 )

DUY ANH


Cơ Trời Khó Chuyển

Kẻ sĩ đem tài giúp núi sông
Một thân trăm họ ví bằng không
Quốc Gia chính nghĩa ngăn tô đỏ
Dân Tộc  Cờ Vàng  chắn nhuốm hồng
Tự Quyết nêu cao quyền Nước Việt
Tự Cường giữ vững lợi Dân Đông
Cơ trời khó chuyển đành vong mạng
Vị Quốc đâu màng tiếng đục trong

Tha NhânHận Lòng Chí Sĩ

Gươm thép nhục buồn thẹn núi sông,
Lái thuyền không bãi bến cùng không.
Vương đời thất quốc sầu chim  hộc,
Hận kiếp hờn non tủi ngựa hồng!
Thương lụy nước nhà đau đớn khổ,
Thảm nhìn danh lợi bán mua đông!
Hương đình vụn nát ôi Hồng Lạc...
Xương máu ngập trần loạn đục trong!

Đọc ngược:

Trong đục loạn trần ngập máu xương,
Lạc Hồng ôi nát vụn đình hương.
Đông mua bán lợi danh nhìn thảm,
Khổ đớn đau nhà nước lụy thương!
Hồng ngựa tủi non hờn kiếp hận,
Hộc chim sầu quốc thất đờ̀i vương!
Không cùng bến bãi không thuyền lái...
Sông núi thẹn buồn nhục thép gươm!

LIÊU XUYÊN


Từ Thuở Chấp Chánh

Một thân lẳng lặng đã qua sông
Quay đi ngoảnh lại một mình không
Giang sơn gấm vóc lo thêm thắm
Dân tộc anh hùng diệt giặc hồng
Sốt sắng chu toàn ai kẻ giúp
Xun xoe hời hợt vẫn thường đông
Dấn thân chấp nhận vì dân nước
Sá gì miệng tiếng đục hay trong

DOÃN THƯỜNG


Qua Sông

Một lũ vô ơn qua  được sông
Đấm buồi vào sóng bất nhân không
Mày xanh mắt biếc mặt đen nhọ
Sao bạc đô xanh nước đỏ hồng
Mẹo giỏi thi hành ba bốn đứa
Kế hay hạ thủ cần gì đông
Lợi danh tối mắt nên mờ đục
Mấy chục đời sau danh chẳng trong

DOÃN THƯỜNG


Nỗi Niềm Tâm Sự

Chí sĩ cô đơn cứu núi sông
Về thăm cố lúy, có ai không?
Bên bờ muối mặn thương Dân Tộc
Tới bến thương thuyền nhớ Lạc Hồng
Hào kiệt anh hùng sao thiếu vắng
Háo danh hám lợi lại đầy đông
Kiên tâm chờ đợi người tài đức
Đứng mũi chịu sào gạn đục trong

MAI XUÂN THANH

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Anh Hùng
Chu V Ha Jan 30, 2021
Kính họa:

Anh Hùng

Anh hùng chí cả lấp non sông
Danh lợi màng chi, chuyện có không
Mộng lái Thuyền Nam qua ải Cộng
Mơ đưa Tộc Việt thoát cờ hồng
Tung hoành một thuở bên trời Á
Đạp sóng bao phen chốn biển Đông
Vận nước đảo điên lầm tướng phản
Anh hùng lỡ vận tiết hoài trong

Chu Hà