May 29, 2024

Đường thi Việt Nam

Dân Lành Trật Hết
Nam Thảo * đăng lúc 01:05:11 PM, Oct 03, 2020 * Số lần xem: 821
Hình ảnh
#1

 


  

 

 


 
Dân Lành Trật Hết
(Viết trước ngày Đại hội 13 của Đảng CSVN - tháng 10/2020)
 
Tổ quốc, nhân dân, đảng, “cụ Hồ”!
Chiêu bài cộng Việt cứ hào hô
Nhưng tay độc trị ngày mưu kế
Mà óc tham ô tối ý đồ
 
Quan lớn “trúng luôn” quyền thế mạnh
Dân lành “trật hết” lý thân cô
Mười ba (13) Đại hội, xin bàn bỏ
Những thứ làm ta những kẻ nô ?! (1)
 
Nam Thảo
 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.