Nov 25, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Kim Tự Tháp Chichen Itza
Quang Hy * đăng lúc 11:05:34 AM, Sep 24, 2020 * Số lần xem: 103
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

          

Kim Tự Tháp Chichen Itza

Giữa rừng phế tích ngổn ngang
Dường như vẫn thấy hung tàn thưở xưa.
Giết dân vì để cầu mưa.
Máu người vô tội tràn thừa giếng sâu.

Đền xây trên vạn đầu lâu.
Tháp xây bằng biển oán sấu của dân.
Ác thần có giỏi bội phần.
Cũng không làm nổi một lần mưa rơi.

Chiến tranh dịch hoạ tơi bời.
Chỉ trong khoảnh khắc mệnh trời đổi thay.
Người còn đây đất còn đây.
Quyền uy ngày ấy theo mây chốn nào?

Bạo tàn oán khí mờ sao.
Là nguồn huỷ diệt biết bao thành trì.
Vương triều, đế quốc suy vi
Đền cao tháp lớn khác gì mồ hoang

Quang Hy 2005


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.