Dec 04, 2021

Thơ đấu tranh

Thu buồn
Hàn Thiên Lương * đăng lúc 01:39:48 PM, Sep 17, 2020 * Số lần xem: 361
Hình ảnh
#1

 

      
 

Thu buồn

 
Mùa Thu lại trở về
Sương khỏi phủ lê thê
Lòng ta buồn tê tái
Sông núi khuất đường quê!

 
Vầng trăng xưa đã khuất
Sông xưa không còn xanh
Trách ai làm vẩn đục
Dòng trong  …sao lại đành ?!

 
Nhớ thu nào súng gậy
Rầm rập nhau lên đường
Hô vang lời non nước
Chung lòng giữ quê hương!

Triệu triệu người tin theo
 Muôn vạn người ngã  xuống
 Bên dòng suối chân đèo!
 Hiểu ra thì đã muộn!

 
Đâu có vì Tổ quốc
Vì một Đảng ngoại lai
Của loài người hung ác
Giết đốt không nương tay!

Bao mùa thu khói lửa
Bao mẹ phải chờ mong
Bao người con chết trận
Tan nát cả cõi lòng!

 “Miền Nam bị giải phóng”
Cửa nhà lại tan hoang
Người người chạy ra biển
Biết bao nỗi kinh hoàng!

 
Mùa thu nay lại về
Mưa thu như giọt lệ
Của kẻ phải xa quê
Ôm nỗi sầu vong quốc!


16-9-2020

Hàn Thiên Lương

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.