May 19, 2024

Đường thi Việt Nam

Cái học nhà nho
Tú Xương * đăng lúc 01:19:25 PM, Sep 13, 2020 * Số lần xem: 609
Hình ảnh
#1

 

 

      
 


Cái học nhà nho

Cái học nhà nho đã hỏng rồi,
Mười người đi học, chín người thôi .
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khóa tư lương nhấp nhỏm ngồi.
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo,
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi .
Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ ?
Trình có quan tiên thứ chỉ tôi.

Trần Tế Xương

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.