May 19, 2024

Đường thi Việt Nam

Ông Cò hay Hà Nam Tức Sự
Tú Xương * đăng lúc 12:57:11 PM, Sep 10, 2020 * Số lần xem: 1008
Hình ảnh
#1

 

 

      
 


Ông Cò

Hà Nam danh giá nhất ông cò
Trông thấy ai ai chẳng dám ho
Hai mái trống toang đành chịu dột
Tám giờ chuông đánh phải nằm co
Người quên mất thẻ âu trời cãi
Chó chạy ra đường có chủ lo
Ngớ ngẩn đi xia may vớ được
Chuyến này ắt hẳn kiếm ăn to!

Trần Tế Xương

Bài này còn có tên là Hà Nam Tức Sự


 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.