May 15, 2022

Cổ Thi Trung Quốc

Dương liễu chi - 3 bài
Ôn Đình Quân * đăng lúc 10:29:49 PM, Sep 04, 2020 * Số lần xem: 515
Hình ảnh
#1

Dương liễu chi

Nghi Xuân uyển ngoại tối trường điều,
Nhàn niểu xuân phong bạn vũ yêu .
Chính thị ngọc nhân trường đoạn xứ,
Nhất cừ xuân thủy Xích Lan Kiều .
Nam Nội tường đông ngự lộ bàng,
Dự tri xuân sắc liễu ti hoàng .
Hạnh hoa vị khẳng vô tình tứ,
Hà thị tình nhân tối đoạn tràng .

Ôn Đình Quân

-------

Dương liễu chi

Nghi Xuân dương liễu cành dài,
Bay tha thướt, dáng trang đài trước xuân .
Đây nơi người ngọc đau buồn,
Xích Lan kiều, chảy một luồng nước xanh .
Bên vườn Nam Nội tường đông,
Vàng tơ liễu rũ mênh mông xuân về .
Tình nhân xin bớt tái tê,
Vì hoa hạnh đã không hề vô tâm .

phanlang
2006


楊柳枝

宜春苑外最長條,
閑嫋春風伴舞腰。
正是玉人腸斷處,
一渠春水赤闌橋。
南內牆東禦路旁,
預知春色柳絲黃。
杏花未肯無情思,
何是情人最斷腸。

溫庭筠
全唐詩 卷583_54


Nguồn Cố Hương chuyển
☆☆☆☆

Dương liễu chi

Tô Tiểu môn tiền liễu vạn điều,
Tam tam kim tuyến phất Bình Kiều .
Hoàng oanh bất ngữ đông phong khởi,
Thâm bế chu môn bạn tế yêu .
Kim lũ tam tam Bích Ngoã câu,
Lục cung mi đại nhạ xuân sầu.
Vãn lai cánh đới Long Trì vũ,
Bán phất lan can bán nhập lâu.

Ôn Đình Quân

-----------

Dương liễu chi

Trước nhà Tô Tiểu xanh mầm,
Tơ bay óng ả liễu râm Bình Kiều .
Xuân về oanh vẫn không lời,
Thâm khuê ai khóa một đời lưng thon .
Ngòi Bích Ngõa liễu tơ vờn,
Sáu cung trang điểm, đẹp hờn xuân xanh .
Mưa chiều rả rích bên thành,
Vô lầu một nửa, nửa hoành lan can .

phanlang
2006

---------

楊柳枝

蘇小門前柳萬條,
毿毿金線拂平橋。
黃鶯不語東風起,
深閉朱門伴細腰。
金縷毿毿碧瓦溝,
六宮眉黛惹春愁。
晚來更帶龍池雨,
半拂闌幹半入樓。

溫庭筠
全唐詩 卷583_54

Nguồn Cố Hương chuyển
☆☆☆☆


Dương liễu chi

Quán Oa cung ngoại Nghiệp Thành tê,
Viễn ánh chinh phàm cận phất đê.
Hệ đắc Vương Tôn quy ý thiết,
Bất quan xuân thảo lục thê thê .
Lưỡng lưỡng hoàng ly sắc tự câm,
Niểu chi đề lộ động phương âm .
Xuân lai hạnh tự trường như tuyến,
Khả tích khiên triền đãng tử tâm .
Ngự liễu như ti ánh cửu trùng,
Phượng hoàng song trụ tú phù dung .
Cảnh Dương lâu bạn thiên điều lộ,
Nhất diện tân trang đãi hiểu chung .
Chức cẩm cơ biên oanh ngữ tần,
Đình lăng thùy lệ ức chinh nhân .
Tái môn tam nguyệt do tiêu sách,
Túng hữu thùy dương vị giác xuân .

Ôn Đình Quân

-----------

Dương liễu chi

Nghiệp Thành liễu óng tơ vàng,
Buồm chinh nhân gợi mênh mang nỗi sầu .
Vương Tôn tha thiết về đâu ?
Cỏ xuân nay đã một màu xanh xanh .
Hoàng ly từng cặp quẩn quanh,
Tiếng thơm ríu rít vờn cành kêu sương .
Xuân về hạnh phúc vấn vương,
Khiến lòng đãng tử cố hương nhớ về .
Cửu trùng liễu ánh tê mê,
Phù dung rộ nở bốn bề ngoài song .
Cảnh Dương liễu vẫn chờ mong,
Mặt hoa trang điểm đẹp lòng quân vương .
Dệt tơ, oanh hót bên đường,
Ngừng tay lệ rớt nhớ thương đến chàng .
Tháng ba biên ải lạnh hoang,
Liễu dương tuy rũ nào màng đến xuân .

phanlang
2006

---------

楊柳枝

館娃宮外鄴城西,
遠映征帆近拂堤。
系得王孫歸意切,
不關春草綠萋萋。
兩兩黃鸝色似金,
嫋枝啼露動芳音。
春來幸自長如線,
可惜牽纏蕩子心。
禦柳如絲映九重,
鳳凰窗柱繡芙蓉。
景陽樓畔千條露,
一面新妝待曉鐘。
織錦機邊鶯語頻,
停梭垂淚憶征人。
塞門三月猶蕭索,
縱有垂楊未覺春。

溫庭筠
全唐詩 卷583_54


Nguồn Cố Hương chuyển
☆☆☆☆

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.