Sep 25, 2023

Tập thơ

Bước Đời Lưu Lạc (Theo Truyện Kiều của Nguyễn Du) 81 - 120
Sỹ Bình * đăng lúc 12:47:05 PM, Aug 22, 2020 * Số lần xem: 810
Hình ảnh
#1

 

                                                 
 

              

                            

                    Bước Đời Lưu Lạc

                         (Theo Truyện Kiều của Nguyễn Du)

                              Tiếp theo Bước Đời Lưu Lạc  41 - 80                           
                                                          ( 81 - 120 )

 

                         81-Hiền lòng đợi mãi gió mây bay,

Lánh nạn cho qua khổ lụy này.

Bạc Hạnh bày mưu nài Liễu đó;

Bạc bà tương kế ép Mai đây.

Đành cam bước lỡ liều trao phận;

Đến tận ngõ cùng khó trở tay.

Chỉ thắm nguyền se tơ kết dải,

Thuyền tình một lá đến Châu Thai...

 

          (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2107,2108:

Thế nào nàng cũng phải nghe,.Thành thân rồi phải liệu về Châu Thai...   


 

                        82-Châu Thai đỗ bến lạ phương xa,

Khách ngậm ngùi rơi lệ nhạt nhòa.

Phụ mẫu đến chào thần mặt trắng;

Gia đường vào lạy mụ môi hoa.

Chữ tình ơi hỡi hồng nhan ấy;

Duyên kiếp than ôi bạc mệnh là.

Lưu lạc gian truân đời hoạn nạn?,

Đọa đày nông nỗi vẫn không tha.

 

            (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2147,2148:

Đưa nàng vào lạy gia đường,.Cũng thần mày trắng cũng phường lầu xanh.                         83-Không tha mụ Bạc, đồng bang,

Buôn nguyệt bán hoa...phường điếm đàng.

Cũng mở lầu xanh cùng chuốt lục;

Chung thờ mặt trắng với gom vàng.

Dạy yêu đầy đủ thêm đường mật;

Nuôi sống dư thừa có Hạnh lang.

Nới rộng then cài toang cửa lớn

Tô hồng sành điệu dỗ hồng nhan.

 

          (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2087,2088:

Nào ngờ cũng tổ bợm già,.Bạc bà cùng với Tú bà đồng môn. 

 

                         84-Nhan sắc Kiều xinh Bạc Hạnh mê,

Lấy xong rồi bán...xảo tay nghề.

Vì tiền hám bạc tay tham lợi;

Bẻ mận tìm đào điếm dỗ mê.

Đưa đẩy phấn hoa bày tạp hóa;

Lọc lừa vàng ngọc trá phu thê.

Bẫy chim vào lưới trò ma quỷ,

Buộc Thúy lầu xanh rợn tứ bề...

 

            (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2103,2104: 

Này chàng Bạc Hạnh cháu nhà,.Cùng trong thân thuộc  ruột rà chẳng ai.                            

 

 

                         85-Tứ bề thân Liễu dại khờ ngây,

Đày đọa làm chi nạn kiếp hoài?.

Mòn mỏi lầu hoa sầu kỹ nữ;

Lấm lem.son phấn vỡ gương mây.

Tan mơ chén rượu tình ai oán;

Vỡ mộng cung đàn khúc tỉnh say.

Gạt lệ trong lòng đau nghiến điếng,

Nghe tim rỉ máu héo thân gầy!...

 

      (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2163,21644:

Biết thân chạy chẳng khỏi trời,.Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.

 

 

                         86-Thân gầy than thở với cao xanh,

Năm tháng bèo trôi dạt giữa gành.

Thay sắc hoa tươi vừa chớm thắm;

Lóng phèn nước mới vẫn còn tanh.

Trải qua dâu bể đời như buộc;

Gẫm ngán tình duyên.kiếp sẵn dành

Số phận chim lồng cùng cá chậu,

Sắc tài cam chịu ghét và ganh.

 

      (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2149,2150:

Thoắt trông nàng đã biết tình,.Chim lồng khốn lẽ cất mình bay cao.

 

                         87-Ganh tài ghét sắc mãi chưa thôi,

Khiến khách hồng nhan phải ngậm ngùi.

Kỹ nữ khi đời phai má phấn;

Hoa Nô lúc sắc.nhạt vành môi.

Đọa đày cho nát thân cô lẻ;

Vùi dập cho rời bước sánh đôi.

Chút phận thuyền quyên xuôi ngược ấy,

Thói quen trò láo mặc cho trời...

 

              (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2161,2162: 

Đầu xanh đã tội tình chi,.Má hồng đã quá nửa thì chưa thôi.  


 

                         88-Trời xui đất khiến đến bên nhau,

Gặp gỡ tim yêu đượm sắc màu.

Vũ tướng, vai hùm uy khách đấy;

Mày ngài, hàm én đẹp người đâu?.

Lầu xanh kỹ nữ mơ màng mộng;

Điếm cỏ anh hùng rạng rỡ đao.

Nguyện kết duyên tình son sắc thắm,

Thúy Kiều-Từ Hải lửa hương trao...

 

       (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2211,2212:
Trai anh hùng gái thuyền quyên,.Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng.

 


89-Trao Kiều kết Hải đẹp tình nhân,

Bèo nước gặp nhau cặp bến trần.

Màn gấm bát tiên vầy hợp cẩn;

Giường loan thất bảo rạng chung thân.

Thuyền quyên phỉ dạ bền son thắm;

Quân tử đền ân đẹp sắc ngần.

Mới bén duyên nồng hương lửa đượm,

Trượng phu từ giã ruổi mây Tần...

 

         (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2209,2210:

Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn,.Đặt giường thất bảo vây màn bát tiên.

 

                         90-Mây Tần gió Tấn kết hùng anh,

Oanh liệt dời non quyết dựng thành.

Gởi gắm tạ từ bên mái ấm;

Hẹn hò đưa tiễn dưới trăng thanh.

Tung trời đến lúc cờ bay khắp;

Dậy đất bây giờ trống thúc nhanh.

Binh rước kiệu vàng về chốn ấy,

Đón đưa người đẹp khúc quân hành...

 

              (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2267,2268: 

Dựng cờ nổi trống lên đàng,.Trúc tơ nổi trước kiệu vàng theo sau.   

                         91-Hành Hải hào hoa đấng võ tài ,

Một đời ngang dọc chí làm trai.

Ôm cầm non nước oai hùng khí;

Gánh vác sông hồ vạm vỡ vai.

Đất khách tri âm cùng Thúy ái;

Đồ vương mộng bá đối phương ngoài.

Râu hùm, hàm én, thân mười thước...

Hảo hán tung hoành chẳng sợ ai...

 

       (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2171,2172:

Đội trời đạp đất ở đời,.Họ Từ tên Hải vốn người Việt đông.

 

                          92-Ai nào thỏa chí thoắt rời tay,

Quạnh quẽ sân rêu chẳng vết giày.

Bữa vắng mơ màng đàn biếng dạo;

Đêm trường lặng lẽ gió sầu lay.

Huyên đường thương bóng hình phai sắc;

Cội tử xót màu tóc nhạt mây.

Non nước nghìn trùng xa cách biệt,

Phòng khuê mòn mỏi vóc hao gầy...

 

             (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2237,2238:

Xót thay huyên cỗi xuân già,.Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi.                         93-Gầy người cốt cách rạng thiền môn,

Tam Hợp sư bà thánh dự ngôn.

Tự tại nhàn du minh huệ trí;

Chơn tu khổ luyện xuất linh hồn.

Áo nâu lui tới miền Tây vức;

Lau trắng ra vào chốn dã sơn.

Ngài đã tiên tri Kiều thoát nạn,

Do tâm hiếu hưởng phúc sinh tồn...

 

                  (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2651,2652: 

Gặp bà Tam Hợp đạo cô,.Thong dong hỏi hết nhỏ to sự nàng. 


                         94-Sinh tồn hậu hưởng chút vinh hoa,

Kiều gặp minh sơn thỏa mộng ngà.

Đẹp tiếng phu nhân vừa ý mẹ;

Ngon lời soái hậu thỏa lòng cha.

Kiệu vàng đưa Thúy mười lăm chiếc;

Dân chúng nghênh hôn chín chục nhà.

Binh mã, anh hùng cùng mỹ nữ,

Vui mừng tiệc cưới rạng đăng hoa...

 

          (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2277,2278:

Anh hùng mới biết anh hùng,.Rầy xem phỏng đã cam lòng ấy chưa.

 

                         95-Hoa tàn phấn nhạt mấy thu qua,

Bỗng dậy trời mây rợp cửa nhà.

Kiệu rước, giáp binh dâng chiếu chỉ;

Chân quì, thể nữ rạng gương nga.

Hà y chấp chới nhung cùng gấm;

Phúng liễn rình rang lụa với là.

Réo rắt cung đồng tơ trỗi giọng,

Nam Đình cờ trống đón đưa xa...

 

           (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2251,2252:

Ngất trời sát khí mơ màng,.Đầy sông kình ngạc chật đường giáp binh.


                           96-Xa xôi súng lệnh vọng vang thành,

Xuống ngựa Từ công tới trại doanh.

Bỡ ngỡ cầm tay trang thục nữ;

Bồi hồi đối mặt khách hương thanh.

Chàng tròn thệ kết duyên cùng thiếp;

Nàng vẹn nguyền gìn nghĩa với anh.

Quân nhạc trỗi thì thùng trống phách,

Tự tình Mai Trúc đẹp xuân xanh...

 

                 (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2283,2284: 

Cùng nhau trông mặt cả cười,.Dan tay về đến trướng mai tự tình.


                        97-Xanh trời riêng cõi ngát hương hoa,

Dát ngọc thêu vàng rạng sắc nga.

Thỏ thẻ bên mình trang sử cũ;

Ngậm ngùi dưới trướng chuyện tình xa.

Thi hành lệnh tướng uy quyền xuống;

Nổi giận Từ công mật khẩu qua.

Đủ mặt đông đầy ân oán đó,

Hội về cung điện khẩn điều tra...

 

           (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2315,2316:

Trướng hùm mở cửa trung quân,.Từ công sánh với phu nhân cùng ngồi.                         98-Điều hành ba đạo binh hùng vây,

Vô Tích, Lâm Tri khách họp đầy.

Mã Giám, Sở Khanh chung bọn đó;

Bạc bà, Bạc Hạnh một phe đây.

Khom mình Ưng Khuyển còn lo ngại;

Cúi mặt Hoạn, Tâm nào dám xoay.

Vãi Giác Duyên kề bên mụ ,

Ân đền oán trả chẳng nương tay...

 

          (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2385,2386:

Tú bà cùng Mã Giám Sinh,.Các tên tội ấy đáng tình còn sao.

 

 

                         99-Tay trùm có Tú, Bạc và Sinh,

Cả bọn buôn người bán tiết trinh.

Tính toán, so kèo phường bất hảo

Cò kè, thêm bớt kẻ vô minh.

Nhuốc nhơ ti tiện bày chiêu độc;

Tráo chác gian tà xuất quỷ tinh.

Hãm hại đời hoa tàn mộng Thúy,

Cân phân án tội đáng gia hình...

 

             (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2387,2388: 

Lệnh quân truyền xuống nội đao,.Thế sao thì lại cứ sao gia hình.  

                       100-Gia hình, chủ tướng xử công minh,

Án xét Thúc lang vì hết mình.

Hải thệ cảm thương người chớ trách;

Trăng nguyền nhớ tưởng lẽ đâu khinh.

Ngàn cân bạc gởi đền ân nghĩa;

Trăm mảnh cam đoan gợi ý tình.

Món nợ bể dâu sau trước vẹn,

Lọ là thâm tạ mới tương sinh.

 

          (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2431,2432:

Huống chi việc cũng việc nhà,.Lọ là thâm tạ mới là tri ân.

 

 

                      101-Sinh thời nhớ thuở bạt đường mây,

Vãi Giác Duyên-người cứu nạn tai.

Cửa Phật náo nương ân chất nặng;

Bụi trần che lấp nợ đong đầy.

Thiền môn nhịp mõ lòng nhân tạc

Phiếu mẫu chén cơm ân nghĩa vay.

Dẫu trả ngàn vàng chưa thỏa đáng,

Tờ tường mong hiểu ý người ngay...

 

            (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2417,2418:

Giác Duyên vâng dặn ân cần,.Tạ từ thoắt đã dời chân cõi ngoài.

 

 

                       102-Người ngay đã đáp tạ thâm ân,

Oán trước xem xem sẽ rửa lần.

Phất phới trướng cờ đòi chính phạm;

Sáng ngời gươm giáo đón cừu nhân.

Kiều nương ngó xuống thầm đau dạ;

Hoạn nhìn lên thấy thất thần.

Hữu báo đáo đầu chân thiện ác,

Tiểu thư hồi hộp vội vàng phân...

 

            (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2363,2364: 

Hoạn thư hồn lạc phách xiêu,.Khấu.đầu dưới trướng liệu điều kêu ca


                      103-Phân tường tỏ rõ chuyện tư riêng,

Lúc khiến Hoa Nô. lúc Trạc Tuyền.

Bôn tẩu khi đường không thẳng lối;

Thất kinh khi bước chẳng tròn duyên.

Nào đâu vợ mọn ai chiều ý;

Dễ mấy chồng chung kẻ phỉ nguyền.

Lượng thứ nhờ ơn trời biển ấy,

Giận hờn ghen ghét muốn chia uyên...

 

           (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2369,2370:

Lòng riêng riêng những kính yêu,.Chồng chung chưa dễ ai chừa cho ai.

 

                      104-Chia uyên xẻ thúy thói đàn bà,

Hoạn khéo lời hay mới được tha.

Liền đó ra uy phường ác đạo;

Tiếp theo truyền lệnh bọn tinh ma.

Bàng hoàng Sở, Giám thôi ngồi chảnh;

Khép nép Khuyển, Ưng chừa nói ngoa.

Mụ Tú, Bạc bà thêm Bạc Hạnh,

Đồng đao chém chết lũ gian tà...

 

          (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2393,2394:

Mấy người bạc ác tinh ma,.Mình làm mình chịu kêu mà ai thương.

 


      105-Gian tà đền tội phỉ tình chưa?,

Tài đức Từ công chẳng phải vừa.

Báo đáp một lòng ân oán vẹn;

Đền bù đôi ngã nghĩa tình đưa.

Trang đài khuê các nhìn thêm chuộng;

Tuấn kiệt anh hùng thấy dễ ưa.

Khéo nối tơ hồng tươi chỉ thắm,

Nay đời hạnh phúc hơn ngày xưa.

 

               (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2419,2420: 

Nàng từ ân oán rạch ròi,.Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng.                          106-Ngày xưa đắp mộng định an đời,

Nửa gánh sơn hà quyết dựng ngôi.

Đạp đổ huyện thành danh khắp chốn;

Ngang tàng biên trấn tiếng ngàn nơi.

Tranh tài vương bá dành thanh thế;

Mài kiếm phong sương thử vận thời.

Nức tiếng anh hùng vang tứ hải,

Năm năm thống lĩnh một phương trời...

 

          (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2449,2450:

Trước cờ ai dám tranh cường,.Năm năm hùng cứ một phương hải Tần.

 

                        107-Phương trời vang dội tiếng tăm anh,

Tôn Hiến oai hùm cũng nễ danh.

Sắm lễ thuyết hàng binh bất động;

Chiêu an bày chước chiếu ban hành.

Vẽ vời quan chức trao quyền bính;

Lung lạc bạc vàng.mua soái khanh.

Mưu kế đánh lừa trang dũng sĩ,

Thừa cơ khiển tướng xúm vây thành...

 

         (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2457,2458:

Đóng quân làm chước chiêu an,.Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng.                        108-Thành trì xây dựng bấy lâu nay,

Ngô Sở nên công cộng sức dày.

Há bỏ cơ đồ tan giấc mộng;

Đâu vùi sự nghiệp rẽ đường mây.

Chọc trời khuấy nước đôi phương ấy;

Đi dọc về ngang một cõi này.

Ràng buộc qui hàng đau tủi lắm,

Chức quyền xiêm áo nhục hùm đây...

 

              (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2467,2468: 

Áo xiêm ràng buộc lấy nhau,.Vào luồn ra cúi công hầu mà chi.                            109-Đây chàng nghe thiếp tỏ dăm câu:

-Về với Hồ công đức rộng sâu.

-Yêu nước đáp đền ân nghĩa trước;

-Thương dân ổn thỏa lý tình sau.

-Nửa đời mang lại xương và máu;

-Muôn kiếp vẫn còn bể với dâu.

-Qui phục triều ca quyền chức trọng,

-Hoàng Sào nhục tiếng phản vì đâu?...

 

       (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2495,2496:

Làm chi để tiếng về sau,.Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào.

 

 

                       110-Đâu nào có thỏa chí nam nhi,

Một thuở công hầu xót mấy khi.

Bổng lộc não nề thân quốc sĩ;

Cân đai ràng buộc bước tu mi.

Bẩm thưa vâng dạ lời tâng bốc;

Lòn cúi quì tâu chuyện cố lì.

Nhiều nỗi đắng đo chưa tỏ rõ,

Cũng đành ưng thuận ý Kiều nhi...

 

            (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2497,2498:

Sao bằng lộc trọng quyền cao,.Công danh ai dứt lối nào cho qua.

  

                         111-Kiều nhi trúng độc kế sài lang,

Cạn nghĩ suy nên chịu bẽ bàng!.

Yến tiệc giãi binh vừa xếp giáp;

Lễ nghi hầu sứ kíp đầu hàng.

Thành trong kiếm báu buồn ngơ ngác;

Ải ngoại cờ vương rũ phũ phàng!.

Tôn Hiến thừa cơ liền tiến đánh,

Thương thân mãnh hổ vướng tai nàn!...

 

              (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2509,2510: 

Kéo cờ tiên phủ tiên phong,.Lễ nghi dàn trước bác đồng phục sau. 


                       112-Tai nàn vạ tướng điệp trùng vây,

Bởi trúng kế gian nên thế này.

Tráng sĩ hồn thiêng...thân chẳng ngã;

Anh hùng khí tiết...bước đâu lay.

Dọc ngang hàm én đôi đường kiếm;

Dựng đứng mày ngài một thước mây.

Tráo trở Hồ công phường lật lọng,

Vô liêm bội ước cũng xưng tài...

 

             (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2519,2520:

Khí thiêng khi đã về thần,.Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng.

 

                      113-Tài chàng đã trót vội tin em,

Để mất cơ đồ nát mộng êm.

Dũng tướng lầm mưu gian kế mọn;

Anh hùng gặp vận xấu thời đen.

Trang đài đổ lệ sầu ô nhục?;

Tráng sĩ bầm gan kẻ đớn hèn.

Tức tưởi Kiều nương gào thảm thiết,

Khóc người danh tướng vỡ con tim!...

 

           (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2529,2530:

Khóc rằng trí dũng có thừa,.Bởi nghe lời thiếp nên cơ sự này.

 


                       114-Tim lòng tan nát tại vì ai?,

Tầm tã khôn ngăn lệ chảy dài!...

Biển dậy phong ba đời thống khổ;

Người gây oán hận khách trang đài.

-Chi bày, trời hỡi!...Bao đòi đoạn?;

-Có thấu, chàng ơi!...Mấy khúc nôi?.

Cám cảnh người qua thêm kẻ lại,

Dìu nàng trở gót bước hồi lai...

 

            (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2553,2554: 

Ngỡ là phu quý phụ vinh,.Ai ngờ một phút tan tành thịt xương.                         115-Lai hồi quyết gặp mặt Hồ công,

Giận tím tim gan nát bấy lòng!.

-Dũng sĩ vì tôi mà bị hại;

-Anh hùng vị nghĩa tiếc thương không?.

-Vùi thây xuống đức nhờ quan lớn;

-Cử táng ra ơn giúp má hồng.

-Chín suối cho hồn người bớt tủi,

-Đôi lời cạn tỏ khẩn cầu mong...

 

          (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2563,2564:

Hồ công nghe nói thương tình,.Truyền cho cảo táng di hình bên sông.                      116-Mong hiền gặp ác gẫm càng cay,

Thị yến màn the nhục dẫy đầy.

Máu ứa chuốt cung tràn nỗi hận;

Lệ trào rót chén ngập niềm tây.

Dạ đồng thơ thẩn sầu vương vấn;

Mặt sắt ngỡ ngàng say ngất ngây.

Ép uổng lửa hương còn sót lại,

Hoa tàn nhụy rữa cảm thương ai!?...

 

      (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2567,2568:

Bắt nàng thị yến dưới màn,.Dở say lại ép cung đàn nhặt tâu.

 

 

                       117-Ai người khổ lụy thảm sầu ôi?!,

Thán oán bốn dây nghèn nghẹn lời...

Sóng cuốn tiếng hờn...tim rỉ máu;

Gió gào hơi tủi...lệ mềm môi.

Chôn vùi thanh thế...cơn đau khách;

Bán rẻ tiết trinh...trò nhục đời.

Đày đọa Kiều nương chi lắm thế,

Trời bày dâu bể dễ như chơi...

 

           (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2569,2570: 

Một cung gió thảm mưa sầu,.Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay.


                        118-Chơi trò cúc bắt cợt đùa ta,

-Giá lạnh năm năm nguyệt nhạt nhòa.

-Má phấn trơ thân ngoài gió bụi;

-Quần thoa bạc mệnh giữa sơn hà.

-Lâm vào say tỉnh lòng nhân thế;

-Cho bõ buồn vui bóng ác tà.

-Lỡ cuộc ba sinh hương lửa ấy,

-Cầm bằng rơi rụng một đài hoa...

 

            (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2581,2582:

Dạy rằng hương lửa ba sinh,.Dây loan xin nối cầm lành cho ai.

 

 

                       119-Hoa lệ lầu quan chức trọng thần,

Đáng làm cha mẹ của muôn dân?...

Mà phi nghĩa bội tình vô đạo;

Mà ngụy danh tà dâm bất luân.

Giả dựng lễ nghi dàn trước mặt;

Trá bày binh quỷ kích sau lưng.

Làm nhơ tổng đốc-tên hèn hạ,

Trừ Hải lấy Kiều...quân tiểu nhân...

 

             (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2591,2592:

Nghĩ mình phương diện quốc gia,.Quan trên nhắm xuống người ta trông vào .


 

                       120-Nhân duyên sao khéo diễn trò chơi?,

Gán Thổ quan kia nát cuộc đời.

Tách bến thuyền hoa lầm ngã rẽ;

Ôm cầm gối lệ dạt bèo trôi.

Mùa hương duyên nhạt tình cay cú;

Bóng sắc đào phai cánh rụng rời.

Đón đợi, Đạm Tiên ơi!...hẹn nhé,

Tiền Đường dậy sóng lệ ai rơi?...

 

               (Chữ in đậm là thơ Truyện Kiều trong câu 2597,2598: 

Lệnh quan ai dám cải lời,.Ép tình mới gán cho người thổ quan.     

 

 

Bước Đời Lưu Lạc (Theo Truyện Kiều của Nguyễn Du) 1 - 40 - Tập thơ -

Bước Đời Lưu Lạc (Theo Truyện Kiều của Nguyễn Du) 41 - 80 - Tập thơ


                                                                                                         Xem Tiếp theo 121 - hết

 

                      

 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.