Oct 26, 2020

Đường thi Việt Nam

Ảo ảnh sa mạc / Ác Mộng Đường Xa
Vũ Hoàng Chương * đăng lúc 11:11:21 AM, Jul 13, 2020 * Số lần xem: 120

 

 Ảo ảnh sa mạc

Thành xây trên cát, lẽ nào ư!
Hãn mã hoài công Thành Cát Tư...
Sa mạc chỉ còn đây: ảo ảnh
Ngai vàng lật ngược giữa không hư!

Vũ Hoàng Chương- 1968

&

Ác Mộng Đường Xa

Sớm trưa vượt thác với băng đèo
Muôn dặm hình đâu bóng đó theo
Hình bóng tách rời ư? Cũng lúc
Đêm rừng mở sẵn miệng hùm beo!


Vũ Hoàng Chương

Tháng 11-1964

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.