Tiếng Thơ Tự Trong Tù


 
Từng viên thuốc nhỏ của em cho
Như có tình thương tiếng dăn dò
Đây chai thuốc bổ trăm viên chẳn
Cố gắng em mua chắc mệt phờ!

Tiền nay một tháng bao nhiêu đồng
Sớm muối chiều dưa vẫn một lòng
Tần tão nuôi con môi nhấp lệ
Ân tình còn lại nỗi chờ mong!

Thương nhau ! Em nhỉ gắng qua cầu
Lắt lẻo cầu tre nắng dãi dầu
Nặng gánh trên vai sầu trĩu xuống
Chuyện buồn ai sẻ với ta đâu ?!

Giờ đây cam chịu cảnh chim lồng
Thao thức từng đêm khóc núi sông
Đã lỡ một đời tàn mộng ước
Không còn ngày tháng!?- thật mênh mông!

Trại tù Vĩnh Phú 1982
Hàn Thiên Lương