Mênh Mông Nào Biết
                Biển Trời Nơi Nao (*)


Em tới Tiểu Bang anh
tưởng tới chỗ anh đợi
và em lại đi hỏi
anh ngồi ở chỗ nào?

Trời ở đây mấy sào?
phải chi em hỏi trước
em không nhìn mây nước
thấy trời xanh bao la...

Em biết cõi người ta
đếm tới ba ngàn biển!
em biết non nước hiện
kia không phải quê mình...

Có thể em đứng tìm
một chỗ bờ lau lách
có thể em nhắm mắt
thấy đâu cũng là mơ...

Anh làm chi bây giờ
khi em ở phương Bắc?
Mình vẫn còn xa lắc
vì...có Bắc có Nam!

Mỹ gồm nhiều Tiểu Bang
Tiểu Bang nào cũng rộng
em đếm đi lượn sóng
đập vào Florida...

Em đếm đi xót xa
mà em vừa ứa lệ...
Em tới Tiểu Bang Mễ
New Mexico rồi...

Coi như em tới thôi
và anh ngồi đây đợi
Chúng ta đều đã tới
chỗ mây còn sải bay...

Chúa đã nói Hôm Nay (**)
chỉ hôm nay, em ạ
chúng ta đều đi quá
cái biên cương thời gian...


 
Trần Vấn Lệ


(*) Thơ Nguyễn Du:  Người một nơi, hỏi một nơi!  Mênh mông nào biết biển trời nơi nao?
(**)  Kinh Thánh:  Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lắng cho ngày mai. Sự khó khăn ngày nào đủ cho ngầy nấy (Ma Thi Ơ 6,7). No thought for the morrow;  for the morrow shall take thought for the things of itself.  Suflicient unto the day is the evil therof.