Đèn.


Thương nhau gửi tiếng dặn dò
Xin người chớ vội qua đò chóng quên
Nhìn trăng chớ vội quên đèn
Trăng dù có tỏ cũng lèn vào mây.

Đèn dù leo lét đêm ngày
Vẫn soi rõ mái tóc may người tình.
Đèn soi rõ chữ ba sinh
Suốt đời cố giữ an lành cho nhau.

Đèn khuya mờ tỏ đêm thâu
In hình bóng mẹ nghiêng đầu ru con.
Đèn soi hình bóng mõi mòn
Chờ cha còn chuyện nước non chưa về!

Quên sao bóng nhỏ đèn quê
Người đi soi bóng trên đê cuối làng
Đèn ai trên chiếc đò ngang
Trời chưa sáng tỏ vội sang bến tình!

Đèn người cô phụ trung trinh
Đêm ngày tỏ sáng lung linh hồn chàng
Đèn soi tóc lệch khăn tang
Rõ lòng chung thủy của nàng bao năm !

17-6-2020
Hàn Thiên Lương