Tài Hoa

 
Mến tặng Nữ Sỹ Huệthu
Hải ngoại về thăm Quê Hương ...

Hồng quần đệ nhất bậc tài hoa
Nửa quả địa cầu xa quá xa
Đất khách mịt mờ mưa tuyết phủ
Quê hương thăm thẳm gió sương pha
Thềm thơ hạc vắng, hồn hoa héo
Lầu mộng mây bay ánh nguyệt tà
Cánh én mùa Xuân quay trở lại
Vui mừng nâng cạn chén quỳnh hoa

Xuân Đài (*)
Đà Lạt 04 16 2007

(*) Xuân Đài nữ sỹ là Thân Mẫu nhà thơ Mộng Hòai NhânHuệthu cẩn họa:

Bút Hoa

Trước nhà nở rộ một thềm hoa
Dẫu có muôn trùng, đâu phải xa!
Án sách nhìn vào thơ nhện phủ
Mái đầu thấy đã tuyêt sương pha
Ân tình gửi Bác trong đàn lạ
Chữ nghĩa tìm nhau dưới nắng tà
Đa tạ người khen xin nhớ mãi
Bút Hoa cùng nở với Tài Hoa... (*)

Huệthu
Thung Lũng Hồng ĐàLạt 04 16 2007


(*) 2 tựa đề của 2 bài thơ