Lý Do Để Làm Thơ

Ai con gái không một lần giận dỗi?
Ai con trai mà suốt đời hiền ngoan?
Không có "ai" nên trái đất mới còn
dù trái tim người nhiều khi đau nhói!

Ai cũng thấy chim bay trên đồng nội
Ai cũng yêu ai đó hợp lòng mình
Nhưng nhiều khi đồng trống không mông mênh
Người trống không vì "ai" đâu mất biệt!

Ai đi học cũng muốn mình biết viết
những bài văn bắt mắt được Thầy Cô
Nhiều học sinh quên cái thuở học trò
Lớn, không nhớ "ai" vì mình dạy dỗ!

Ai vì mình dạy những bài thơ nho nhỏ
Như những bài "đêm qua đứng bờ ao"
Như những bài "ai tắm mát ngọn sông đào"
"Ai ăn nửa trái sim nghẹn ngào không ăn hết"?

Có lần tôi hỏi em "tại sao em chì chiết?
Em trả lời "em không biết tại sao!"
Em đáp thật dễ thương, em nói thât ngọt ngào
Hai đứa giận nhau tiếp đời sau...vô lý!

Chuyện Tình Yêu không chỉ riêng nước Mỹ
Mà dây dưa ở cả nước Việt Nam
Nơi có nhiều người con gái dễ thương
Cũng có nhiều người con trai dễ giận...

Tôi không muốn nói tiếp sang nước Ấn
Tôi không muốn nói tiếp sang nước Lào
Tôi đang nhớ về hun hút mũi Cà Mau
...nơi rất lâu rồi có những chiếc tàu vượt biển!

Tôi hy vọng bài thơ này làm cho ai đau điếng
"Em thề có con mèo em hết giận anh nha!"
Người ta ký Hòa Ước để tranh thủ thái hòa
Tôi làm thơ để em thành người-đàn-bà-đẹp-nhất!

Trần Vấn Lệ