May 29, 2024

Đường thi Việt Nam

Có Gì Đâu? / Ngậm Ngùi Sương Trắng
Nam Thảo * đăng lúc 01:56:22 PM, Jun 01, 2020 * Số lần xem: 764
Hình ảnh
#1

         

                     

 

CÓ GÌ ĐÂU?

(Theo BBC News/ Tiếng Việt ngày 31/05/2020, có dư luận
về việc các ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSVN
trên 65 tuổi, có nên  tiếp tục phục vụ ở khóa 13 hay không?).


Sáu năm (65), sáu sáu (66) có gì đâu?
Chuyện hỏi ai: sao tự” bán bầu”??
Tổ quốc?Chắc không lời mật bẩy??
Nhân dân?Chẵng phải tiếng mồi câu??
Đảng viên tốt nghiệp người cung cúi
Quốc hội ra trường kẻ tấu tâu
Mãi cứ muôn năm còn đảng độc
Sáu năm (65), sáu sáu (66) có gì đâu?!

Nam ThảoNGẬM NGÙI SƯƠNG TRẮNG


Chiều buồn ta ước tợ mây trôi
Bận bịu làm chi với kiếp đời?
Để bước đường xa không chới với
Cho hồn canh vắng khỏi chơi vơi
Khổ thân đất lạ thương còn mãi
Quẩn trí trời xa nhớ chẵng thôi
Nghĩ phút ở đi ai tránh được!
Ngậm ngùi sương trắng cũng than ôi!

Nam Thảo


  


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.