Dec 04, 2021

Thơ đấu tranh

Việt Thường
Vũ Ðức Tô Châu * đăng lúc 03:05:54 AM, Apr 23, 2020 * Số lần xem: 342
Hình ảnh
#1

Việt Thường

“ Việt Thường ” hiễn cùng thời Nghiêu , Thuấn
Hán tặc kia ! Sao chiếm biển Đông
Dân Nam thà chết không lùi bước
Giữ biển bờ Tổ Quốc Núi Sông .

Sài gòn tháng 4 . 2020 .
Vũ Đức Tô Châu

“ Việt Thường ” tên nước đầu tiên của người Việt Cổ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.