Muôn Thuở Tình Em

Những tưởng cuộc đời anh chấm hết
Nào ngờ mầm sống trổ hoa, hương !
T.H.

Một năm bạo bệnh đã qua
Giờ đây khỏe mạnh vỡ oà niềm vui !
Vợ hiền chia xẻ ngọt, bùi
Năm dài, tháng tận vận xui không còn
Bao ngày thể xác hao mòn
Gạc gầy gậm nhấm héo hon thân tàn
May thay còn có bạn vàng
Chăm lo sức khỏe thuốc thang vẹn toàn
Cám ơn em đã lo toan
Vô vàn gian khổ đa đoan cuộc đời
“Niềm yêu anh” vẫn không vơi

Em là Ngọc Nữ tuyệt vời riêng anh !!!

THANH HOÀNG
(CA Vào Thu 2018)