Sep 25, 2023

Đường thi Việt Nam

Mấy Bài Thơ Tiễn Biệt Hoàng Ngọc Văn của HT - NĐC -DHA
Nhiều Tác Giả * đăng lúc 07:36:45 PM, Mar 14, 2019 * Số lần xem: 1139
Hình ảnh
#1

 

 

 

 

 

 

 

2 Bài Thơ Tiễn Biệt Hoàng NGọc Văn của HT và NĐC

 Vĩnh Biệt "Cụ Văn"

Buồn ơi "Cụ Văn" đã đi rồi
Sinh - Tử - Bệnh - Già, thôi thế thôi
Lính Thủy, thác đây mô nước cuộn?
Binh tàn, sống đó chỉ mây trôi...
Rất lâu có nhắc, ai ngờ, vậy
Thoáng chốc chợt buồn, dám lắm, ôi!
Xa mặt, tìm thơ ngâm mấy đoạn
Đoạn đành biệt xứ chuyến đò xuôi!

HT

(Cụ Văn là bút hiệu Thơ Biếm Thế của Hoàng Ngọc Văn)


 Tiễn biệt "Cụ Văn"

 Hễ một người đi lắm kẻ buồn
 Trăm năm cuộc thế tựa màn sương
 Gặp nhau hồ hải vài chung rượu
 Chia cách đất trời mấy nén hương
 Cũng thuở làm thơ đùa tặc đảng
 Đã lần trấn đảo giữ biên cương
 Long đao,,xích thố hầu Thiên phụ
 Huynh muội,'đàn ngang', tiễn đoạn đường

 NDC  
                                      

   

   CUỐI ĐƯỜNG VIẾNG BẠN

Viếng NT Hoàng Ngọc Văn
Lạnh không độ. Tháng Mười hai.   
Ngồi buồn, lên mạng, -Net- rong chơi, gu gồ…   
E mail, tin báo: sững sờ!     
Hòang ngọc Văn, bạn đã…bất ngờ ra đi…   
“ Ba ngôi Thien Chúa” gọi về   
chầu bên hằng cửu, mọi bề bình an !   
Quên đi, mọi chuyện thế gian,   
Tranh giành, thù hận… miên man, trùng trùng…   
Nhớ bạn xưa: kẻ sĩ hùng,   
Thủy quân Lục chiến, hết lòng vì dân !   
Ra, vào” thậm thụt” bao lần,
Bên Tàu, bên Mỹ…mấy vần thơ vui !!   
“ Đời Tôi”, “Lãi Được Tiếng Cười”, *   
Nhạo mình, chừng muốn khuyên người tịnh tu !?   
Từ nay, khuất bóng thiên thu,   
Biết bao giờ găp …lại…cù nhau chơi!   
Sinh, Già, Bệnh, Tử…luật trời   
Cuối đường, viếng, gửi vài lời: Adieu !!!

5/01/2019    Dương Huệ Anh   


* Sinh thời, với tài diễu hài và khá rành ngữ phạm Viêt,
bạn Hoàng ngọc Văn đã đóng góp, giúp sưc cho Thi Đàn
Lạc Việt có hiệu quả, nhà thơ đã để lai mấy tác phẩm,
nêu trên (theo tư liệu riêng!)


 

                  4a4338ca_3cf203f8_cda8dbd97a5c4daedfaeffbwo8


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.