Ngày Cuối Năm Ta


Mới cuối năm Tây
giờ cuối năm ta
nhớ gần nhớ xa
quê nhà nhớ nhất...

Bây giờ Đà Lạt
chắc đào đơm bông
chắc nắng rất hồng
mùa mưa đã hét...

Bao năm biền biệt
biền biệt trăm năm?
Thư viết về thăm
không thư hồi đáp...

Coi như thư lạc
mình cũng lạc loài...
cuối năm cuối hoài
cuối đời rồi nhỉ...

Ôi hai Thế Kỷ
một chặng thời gian
một nước Việt Nam
một thời tứ tán...

Nhìn ngày nhìn tháng
trôi qua mà buồn
thà như hạt suơng
thà như hạt suơng...

huệthu