HỎNG RỒI…

Tôi hư bởi một cuộc chơi
Tôi hư bởi suốt một đời yêu em
Nghìn năm vó ngựa qua rèm
Tôi hư vì bởi đói thèm…lời ru….

THÔI…

Thì thôi nhé..chút tình xưa gởi lại
Hoa đã tàn và lá chẳng còn xanh
Em xa hút với ngày xưa vụng dại
Nên dễ gì mà còn nhớ thương anh… ?

THIÊN THƯ…

Tay chưa chạm được bàn tay
Mà sao cứ tưởng đã ngoài muôn năm
Đêm chưa chạm được chỗ nằm
Mà sao cứ ngỡ hơi trầm còn nguyên

Đổ thừa chắc tại tiền duyên
Xa xăm vạn dặm hai miền thực, hư
Phải rồi – chắc tại thiên thư
Chờ nhau – chưa gặp – tương tư – càng buồn…


MÙA ĐÔNG CALI…

Ở Cali không có tuyết rơi
Nhưng San Diego đang mùa đông lạnh
Người ở đó vẫn một mình hiu quạnh
Nhớ thật nhiều về bếp lửa chiều quê

Bốn mươi năm chưa một lần về
Người cố xứ vấn vương tình cố xứ
Những mộng mơ xưa đã treo mình tự tử
Có còn chăng chỉ một nhịp tim buồn

Người không về vì sợ một chiều sương
Thấy một gã say tình đi thất thểu
Miệng niệm kinh – một bài kinh ai điếu
Không biết cho mình – hay cho kẻ lưu vong…?

hochibuu
01.01.2019*