Oct 23, 2020

Thơ đấu tranh

Bài Thơ cho mọi người : Nước Sắp Mất Rồi
Bs. Vũ Linh Huy * đăng lúc 08:04:23 PM, Sep 10, 2018 * Số lần xem: 916
Hình ảnh
#1

Bài Thơ cho mọi người :

Nước Sắp Mất Rồi


Nước sắp mất rồi, dân Việt ơi
Giặc Tàu mai phục khắp nơi nơi
Chỉ chờ đánh úp khi nghe lệnh
Ta muốn trở tay, dễ kịp thời?


Bốn triệu đảng viên cộng sản ơi,
Một mai Tàu lấy nước xong xuôi
Ai chắc cộng Tàu dùng cộng Việt
Muốn chạy đi đâu cũng trễ rồi


Quân Đội Nhân dân Việt Nam ơi
Sao không giữ nước, chẳng thương nòi
Một mai Tàu cộng thâu gồm hết
Chúng chẳng dùng chi lũ nhát lười


Ngưng hiếp đáp dân, công an ơi
Dân vì thương nước đứng lên rồi
Sao không hỗ trợ người anh dũng
Lại đánh tơi bời, máu thịt rơi


Xin hãy đứng lên, bạn trẻ ơi
Vươn vai Phù Đổng, dạ sục sôi
Cất cao tiếng hát, lời yêu nước
Gào thét to lên, dậy đất trời


Hãy thức tỉnh ngay, chức sắc ơi
Dạy dân yêu nước với thương nòi
Đừng biến đạo mình thành thuốc phiện
Ru ngủ nhân dân, trốn việc đời


Trí thức, sĩ phu Việt tộc ơi
“Thất phu hữu trách”, chớ quên lời
Chung vai sát cánh người yêu nước
Ngăn họa xâm lăng, cứu giống nòi


Nghệ sĩ các ngành, khắp mọi nơi
Làm thơ, viết nhạc dậy lòng người
Vẽ tranh, soạn kịch về đất nước
Hán hoá họa kia quyết đẩy lùi


Hải ngoại chúng ta mấy triệu người
Tự do, no ấm, sống vui tươi
Đừng quên đất nước đang nguy khốn
Góp một bàn tay, cất một lời


Chín chục triệu dân trong nước ơi
Đừng vô cảm nữa, chớ buông xuôi
Một mai nước mất, Tàu tràn xuống
Ta vượt biên chăng? Được mấy người?


Bs. Vũ Linh Huy

(Hạ Thái sưu tập)

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.