Xướng

 

THỨC DẬY ĐI EM

 

Thức dậy đi em* giặc đến nhà

Trút cơn cuồng nộ cứu quê cha

Bao năm hùng cứ đây Nam Quốc

Giờ đã bại vong lũ Hán tà!?

Dâu bể ngậm ngùi tràn bão táp

Tang thương uất nghẹn ngập phong ba 

 Ai người con Việt mau vùng dậy

Quyết đuổi giặc Tầu cướp nước ta!

 

NGỌC BỘI 

 

 

Họa

 

THỨC TỈNH NGƯỜI ƠI

 

Thức tỉnh người ơi giữ nghiệp nhà

Gìn lòng chớ để thẹn ông cha.

Giang sơn cẩm tú dần tàn héo

Tổ quốc gấm hoa bỗng úa tà.

Đất nước sao đành dìm gió bão 

Quê hương lại nỡ phủ phong ba.

Vì chưng Việt Cộng buôn nòi giống

Chúng để quân thù chiếm nước ta!

 

HÀN THIÊN LƯƠNG 

 

 

Xướng 

 

THU HẬN

 

Thu đến rồi em thương nhớ mong

Cố hương chìm đắm tủi bên lòng.

Niềm đau thống thiết tan bờ cõi

Nỗi hận khôn nguôi mất núi sông!

Tuấn kiệt bao thời dòng Lạc Việt

Anh hào vạn thuở giống Tiên Long.

Hợp quần tiếng gọi cơn nguy biến

Nam Quốc Sơn Hà đất tổ tông!

 

NGỌC BỘI

 

 

Họa

 

THU SẦU

 

Mỏi mắt bao mùa mãi đợi mong

Thu sang thương nhớ thật nao lòng.

Buồn nhìn lá rụng đầy thôn xóm

Chán thấy mây ùn khuất núi sông.

Vạn thuở hào hùng dòng Lạc Việt

Muôn đời tỏ rạng giống Tiên Long.

Cớ sao thu đến sầu ly hận

Rách mảnh dư đồ: đất tổ tông!

 

HÀN THIÊN LƯƠNG

 

 

Xướng

 

ĐƯỜNG THU

 

Thu này vẫn mãi cảnh thu sầu

Lữ thứ hoài mong tóc bạc màu

Dạ xót quê hương rưng mắt lệ

Lòng căm xứ sở ngập niềm đau

Thu nào đất nước thôi tang tóc

Thuở đó quê nhà hết bể dâu!

Thế nước chung lòng ta đứng dậy

Đường thu dẫu nhuộm máu anh hào!

 

HÀN THIÊN LƯƠNG 

 

 

Họa

 

TÀN THU

 

Thu đến bao năm mang nỗi sầu

Kiếp đời viễn xứ tóc phai màu

Quê hương bão táp niềm se sắt

Đất nước phong ba nỗi đớn đau

Xứ sở tan tành nơi biển đảo

Đặc khu chia cắt chốn nương dâu

Thu ơi có thấu lòng tan nát

Sông Bạch Đằng xưa dựng chiến hào!

 

NGỌC BỘI