Feb 27, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Chỉ Là Phù Hư Cả / Hãy Chung Lòng
Hàn Thiên Lương * đăng lúc 08:51:10 AM, Jul 22, 2018 * Số lần xem: 409
Hình ảnh
#1

 


           

 

 
Chỉ Là Phù Hư Cả

Em vẫn đẹp mãi cười không nỗi nhớ
Còn tôi đây thơ thẩn tháng năm dài
Tôi bước đi trên đường tình bỡ ngỡ
Biết bao giờ kết được mối tình ai!

Em bước vui trên nẻo đời dã ngoại
Chỉ bên ngoài góp mắt… nỗi lòng xa
Chỉ phút chốc rồi nhà ai nấy ở
Cũng mau quên lời chúc giả “ ngọc ngà”

LỜi nói thiệt  đắng lòng ai giây phút
Chiêm nghiệm đi rõ trắng đen đời
Đâu có thật chỉ là phù hư cả
Rõ ra rôi thuyền nhỏ sóng chơi vơi!

Hãy tỉnh lặng mau trở về với đạo
Phiêu du nào cũng mỏi sức mòn hơi
Thân thế cũng tàn dần trong hư mộng
Biết tìm đâu hạnh ngộ cuộc chung đời

HTLHãy Chung Lòng

Quê hương tôi mãi còn đau
Vì đâu tang chế…  nỗi sầu triền miên.
Đồng bào tôi mãi truân chuyên
Luôn luôn phải chịu xích xiềng cùm gông!

Tháng ngày bao nỗi bất công
Quan tham bày chuyện trái lòng dân đen!
Ngôi cao mà lại thấp hèn
Cúi đầu theo giặc ngậm tiền ngoại bang!

Vênh vênh trong cảnh giàu sang
Khinh người  rộng miệng nghênh ngang giữa đời.
Vô thần mà tưởng tuyệt vời
Giờ nầy còn ngủ mơ lời Mác Lê.

Thật là một lũ u mê
Giết dân hại nước tứ bề lầm than.
Sử xanh ủ dột từng trang
Cộng nô bôi sửa mực loang ngắt dòng.

Đâu còn chính sử Lạc Hồng
Chỉ là ngụy sử phản dòng Tổ Tiên
Hởi người hào kiệt trung kiên
Hãy mau đứng dậy về miền quê hương.

Dù cho hao tốn máu xương
Dù cho phải bước trên đường chông gai.
Tài trai kết với chí trai
Chung lòng sẽ có những ngày tự do!

27-7-2018
Hàn Thiên Lương

 


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.