May 31, 2020

Đường thi Việt Nam

Khóc Tình Thơ Thuận Nghịch Độc
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 11:55:25 AM, Jul 17, 2018 * Số lần xem: 431
Hình ảnh
#1

 


                  


Khóc Tình Thơ  Thuận Nghịch Độc
 
Đọc Xuôi :   
                        
Thơ tình khóc thảm bể chìm hoa,        
Phận bạc đời tan nát ngọc ngà.  
Mơ mộng úa tàn son phấn rữa,            
Nhớ nhung hờn tủi sắc hương nhòa !
Mưa buồn lụy khổ niềm cay đắng,
Gió lạnh sầu thương nỗi thiết tha.           
Thờ thẫn mắt vương hồn nghẹn uất…   
Tơ lòng hận rũ lệ chan hòa !
 
Đọc Ngược :
           
Hòa chan lệ rũ hận lòng tơ,
Uất nghẹn hồn vương mắt thẫn thờ.
Tha thiết nỗi thương sầu lạnh gió,   
Đắng cay niềm khổ lụy buồn mưa.   
Nhòa hương sắc tủi hờn nhung nhớ,
Rữa phấn son tàn úa mộng mơ.
Ngà ngọc nát tan đời bạc phận…
Hoa chìm bể thảm khóc tình thơ !
 
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
 


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.