Jul 14, 2020

Đường thi Việt Nam

Hai Con Mèo Con
Huệ Thu * đăng lúc 01:47:30 PM, Jul 10, 2018 * Số lần xem: 392
Hình ảnh
#1

 

                             


                    

Hai Con Mèo Con

Mèo tới vườn tôi vừa đẻ con
Hai con mèo bé thật là thương
Gốc cây, mà cũng làm nên tổ
Chút đất, không dè có chỗ nương!
Chiều, sớm, dĩ nhiên rồi sẽ lớn
Nay, mai, dám lắm ở đây luôn?
Nhìn lên cây thấy chim vui hót
Tôi thấy vui vui, cũng bớt buồn!

Huệthu 

 

  

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.