Feb 18, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Theo Lời Tiền Nhân
Hàn Thiên Lương * đăng lúc 12:36:17 PM, Jun 29, 2018 * Số lần xem: 272
Hình ảnh
#1

 

 

     
              Theo Lời Tiền Nhân

Lời vua Trần Nhân Tôn, Lê Thánh Tôn
Là khung vàng tuyệt vời trong quốc sử:
 “Giữ gìn từng tấc đất của giang sơn
Luôn cảnh giác không cho Tàu xâm lấn”.

Các Ngài còn dạy phải giữ  biên cương
Vì  Tàu luôn luôn chực chờ thôn tính
Chúng không chỉ xâm lăng bằng binh khí
Cũng không cần lửa máu bãi chiến trường!

Dùng chiến thuật như  tầm ăn lá dâu
Thật tàn độc nhưng vô cùng yên lặng
Cứ lần lựa  ta thành dân nô lệ
Bọn Tàu Phù sẽ cai trị dài lâu!

Cộng sản Việt Nam bọn người tham nhũng
Đâu nhớ gì lời dạy của tiền nhân
Nên họ  cúi đầu làm tên thái thú
Sẵn sàng cam lòng bán nước buôn dân!

Nay nhân dân đang sáng lòng sáng mắt
Đã vùng lên biểu tình khắp nơi nơi
Quyết phản đối bọn bạo quyền bán nước
Không như xưa vì sợ hãi im lời!

Nhưng chưa đủ, bạo quyền còn vững lắm
Chúng có nhiều chước quỷ  mưu tồi
Để dâp tắt cuộc đấu tranh dân tộc
Hòng chúng còn yên vị mãi trên ngôi!

Hãy vùng lên và trương kỳ chiến đấu
Kết đoàn nhau ta dựng lại cơ đô
 Gió thét mưa bay đời đầy nước mắt!
-Rồi mai đây non nước rợp bóng cờ!

29-6-2018
Hàn Thiên Lương

  

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.