May 15, 2022

YouTube

phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Ngạn về Trung Quốc
Nguyễn Ngọc Ngạn * đăng lúc 09:42:02 AM, Jun 26, 2018 * Số lần xem: 1277
Hình ảnh
#1

Thấy video này, Thuý Nga mới post lên internet ngày 12 tháng 6, 2018. Đây là nguyên văn vài câu phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Ngạn về Trung Quốc như sau:

“Thưa quý vị, khi chúng tôi đứng đây, quý vị ngồi dự khán chương trình này với một chủ đề rất nặng tình quê hương, thì quê hương chúng ta đang phải đối phó với một điều mà người trong nước gọi là ‘bức xúc’, người hải ngoại thì ‘trăn trở’, bởi vì chiến tranh đã hết 40 năm, bây giờ thì nguy cơ của cuộc chiến đã đến.

“Trong thế giới Cộng Sản, người ta dùng chữ là ‘chủ nghĩa sô vanh’, chủ nghĩa nước lớn, chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc muốn lấn chiếm Việt Nam. Cái nguy cơ chiến tranh không biết có xẩy ra hay không, mà dĩ nhiên không ai muốn chiến tranh, nhưng đôi khi nó phải đến. Bài học lịch sử dậy chúng ta rằng bất cứ triều đại nào, chế độ nào cũng chỉ là tạm thời, cũng chỉ là giai đoạn. Đất nước và dân tộc mới là vĩnh cứu… (khán giả vỗ tay)

“Cho nên người dân VN, nhất là những người ở hải ngoại chúng ta nghĩ đến đất nước. Chúng ta nghĩ đến giải đất hình chữ S mà hôm nay hiện diện trước mặt quý vị đây. Nó phải toàn vẹn bởi vì bao nhiêu công lao của cha ông chúng ta, bao nhiêu xương máu đã đổ ra chúng ta mới có mảnh đất này. Mặc dầu là một mảnh đất khô cằn, bao nhiêu chinh chiến, nhưng bao nhiêu chinh chiến có nghĩa là bao nhiêu xương máu, bao nhiêu người đã nằm xuống cho chúng ta cái mảnh đất này. Chúng ta không muốn nó mất lãnh thổ hay là lãnh hải. Một cái điều mà tôi không biết nói làm sao bởi vì chúng ta bây giờ không ở trong nước, chúng ta ở hải ngoại, chúng ta ở một nơi an bình, chúng ta nói chuyện gì cũng dễ. Nhưng người dân trong nước tâm trạng như thế nào, chúng ta có giúp được, chúng ta cũng chỉ hỗ trợ về mặt tinh thần và chúng ta vận động người ngoại quốc giúp cho chúng ta mà thôi. Cho nên hôm nay, trong nỗi niềm nhớ về quê hương thì tôi xin thưa với quý vị đôi chút như vậy.

“Thưa quý vị, chúng ta chống lại sự xâm lấn của chính quyền Trung Quốc, cái chủ thuyết mà người ta gọi là ‘chủ nghĩa sô vanh’ nước lớn lấn áp nước nhỏ. Chúng ta chống lại chính sách của nhà cầm quyền Trung Quốc nhưng chúng ta tuyệt đối không chống người Hoa, bởi vì người Hoa có liên hệ rất chặt chẽ với người Việt Nam chúng ta. Ngay bây giờ nhiều người lập gia đình với người Hoa, làm ăn sinh sống với người Hoa, và dĩ nhiên những người Minh Hương sang VN vào thời nhà Mãn Thanh cũng đã biến thành người Việt và đóng góp rất nhiều nhà ái quốc cho VN chúng ta chẳng hạn như Trần Tiễn Thành, Trịnh Hoài Đức v.v…Chúng ta chống chính sách của nhà cầm quyền Trung Quốc, nhưng tuyệt đối chúng ta không có hiềm khích gì với nhân dân Trung Hoa… (khán giả vỗ tay)

“Thưa quý vị, lịch sử đã dậy chúng ta một số bài học: Không có triều đại nào, không có chế độ chính trị nào là vĩnh cửu, tất cả đều là giai đoạn. Chỉ có đất nước và dân tộc mới trường tồn mà thôi (khán giả vỗ tay)…
“Cho nên chúng ta hướng về đất nước là nghĩ đến sự vĩnh cửu của đất nước và dân tộc chúng ta, chúng ta mong cho đất nước chúng ta an bình và tiến lên ngang tầm với sự văn minh của nhân loại. Bài học lịch sử cũng cho chúng ta một điều thứ hai là: Đất nước thuộc về toàn dân, không thuộc về cá nhân, gia đình hay đảng phái nào, cho nên tất cả đều phải có ý kiến của toàn dân, giống như nhà Trần khi chống ngoại xâm đã thăm dò quần chúng qua Hội Nghị Diên Hồng. Đó là một vài điều mà chúng tôi muốn thưa chuyện với quý vị, mặc dầu chúng tôi cũng biết quý vị nhiều người còn trăn trở hơn cả chính chúng tôi”

(Ghi nguyên văn Youtube Video Clip do Thúy Nga post ngày 12 tháng 6, 2018) 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.