Jul 23, 2024

Thơ xướng họa

​ Hãy Vùng Lên
Bửu Tùng * đăng lúc 12:55:34 PM, Jun 13, 2018 * Số lần xem: 941
Hình ảnh
#1


 
 Hãy Vùng Lên

Đến buổi sang nhường khoản đặc khu
Thành Đô mật ước áng mây mù
Chân đi hạ bút còng dân tộc
Nút bấm dang tay đón quốc thù
Giữ đảng nhân quyền gây ảm đạm
Tham tiền vận nước để mờ lu
Vùng lên tiếng thét đàn chim Việt
Đuổi đám diều hâu cánh đã xù

Bửu Tùng
7/6/2018

Các bài họa:

HỌA NGUYÊN ĐỀ

Những anh hùng "núp" ở trong khu ,
Mặt mũi hom hem thấy tối mù .
Cướp giựt thời cơ làm lãnh đạo ,
Khom lưng quỳ gối trước quân thù .
Thành Đô , tớ Việt chôn trong khạp ,
Vũ Hán , chủ Tàu mở nắp lu .
Đất nuớc nằm trong tay bắc thuộc ,
Dân còn khố rách túm lông xù .

Lãobút  6 / 2018 .

LÔI CHÚNG XUỐNG !

Đảng ngu có mắt ngỡ như mù
Rước khỉ dòm nhà, nói đặc khu
Cán ngố tiền tài vồ khẳm vét
Quan tham của cải đớp nhanh thu
Khôn liền dập trán mời Tàu địch
Dại gấp khom lưng rước Chệt thù
Đoàn kết, toàn dân lôi chúng xuống
Mới mong mẹ Việt thoát trầm u...

DUYANH
June 9, 2018

Thơ Móc Họng:  Còn Chi Để Bán??

Bán hoài ..hết sạch ló xương khu !!!
Trí tuệ đỉnh cao...một lũ mù !!!
Ham lợi  ...luà dân vào miệng cướp !!!
Mê danh ...dâng nước tận tay thù !!!
Đảng Hồ: phản động - quê hương nát;
Hán ngụy: hung tàn - tổ quốc lu.
Còn đéo gì đâu đem cống nữa ???
Trơ mông, lòi dái...rủ nhau... xù..???

Đồ Bỏ TC.TQV.

Thiên đường mù ?!

Giử ghế Kim Ngân phải chổng : khu ?!
Ôm ngôi quốc hội thiên đường mù ?!
"Khôn" nhà "cỡi" cổ "đì dân" : hận ?!
"Dại" chợ "nâng" bi "bắc cụ" : thù ?!
"Bốn biển" cười chê "quê mẹ" : tối ?!
"Năm châu" khi dễ "đất cha" : "lu" ?!
"Đĩnh cao trí tuệ" : "khoe" ngu , dốt ?!
"Vâng" lời "chủ" Chệt giống chó xù ?!

Tím June/07/2018


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.