HẠ

           Đọc Xuôi :

           Sang hè đón nắng rực ngàn mây,
           Gió lộng trời xanh thắm lá cây.
           Chan chứa sắc hoa hồng nhụy nở,
           Luyến lưu hồn mộng đẹp tình say.
           Đàn ai nhớ bóng hình tha thiết,
           Hát điệu hòa tim tiếng ngất ngây.
           Vàng trổ búp sen màu trắng điểm…
           Sang hè đón nắng rực ngàn mây !
 
           Đọc Ngược :

           Mây ngàn rực nắng đón hè sang,    
           Điểm trắng màu sen búp trổ vàng.   
           Ngây ngất tiếng tim hòa điệu hát,
           Thiết tha hình bóng nhớ ai đàn.
           Say tình đẹp mộng hồn lưu luyến,
           Nở nhụy hồng hoa sắc chứa chan.
           Cây lá thắm xanh trời lộng gió…
           Mây ngàn rực nắng đón hè sang !
 
          
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân