Sep 25, 2023

Thơ xướng họa

Vườn Thơ Tao Ngộ Thiền Sư Xóm Núi, Cao Mỵ Nhân, Phương Hoa
Nhiều Tác Giả * đăng lúc 01:32:58 PM, Jun 10, 2018 * Số lần xem: 1012
Hình ảnh
#1

 


  

 


Vườn Thơ Tao Ngộ


[1]

HỒI ÂM

Đàn ai thiên lý vọng thiền môn
Xóm Núi dốc lên cỏ lối mòn
Chánh điện hào quang luôn rực sáng
Quanh sân mây gió lúc vui buồn
Hồn thơ lạc nẻo rừng mai trúc
Kinh kệ hồi tâm tiếng mõ chuông
Quá khứ,vị lai trong mỗi niệm
Chung trà sen mạn hướng Hoa Thôn


Thiền Sư Xóm Núi


[2]

NGOẢNH LẠI

Mõ gọi ai về giữa ngọ môn
Thuyền suôi bến giác nắng soi mòn
Người đi khắc khoải niềm thương nhớ
Khách đợi bâng khuâng nỗi tủi buồn
Huyễn ảo tơ sương vương mái tóc
Mơ hồ mộng mị thả hồi chuông
Bao nhiêu thệ ước chưa quên được
Ngoảnh lại, ngùi trông quạnh vắng thôn
Hawthorne. May - 29 - 2018

CAO MỴ NHÂN


[3]

THIỀN GIẢ VƯỢT QUỶ MÔN QUAN

Thiền giả thung dung vượt Quỷ Môn
Rừng sâu hổ báo ngự truông mòn
Nhất hoàn thập khứ nào e ngại
Bạch cốt hàn phong há luỵ buồn
Đức trọng lời tuôn như dậy sấm
Đạo cao âm phát tợ ngân chuông
Thỉnh cầu sư phụ mau rời núi
Truyền bá nhân lành khắp xóm thôn

May 29th 2018
Phương Hoa

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.