Sep 25, 2023

Thơ xướng họa

Nỗi Lòng
Nhiều Tác Giả * đăng lúc 01:53:14 AM, Jun 10, 2018 * Số lần xem: 1702
Hình ảnh
#1

 

 

 

                                          Nỗi Lòng

(Bài thơ này được trích trong sách "Hồn Non Nước" của Nữ sĩ Lê Bạch Lựu, xuất bản năm 1994, trang 43 và cũng được đăng trong cuốn "Ngô Đình Diệm và Chủ Nghĩa Dân Tộc" của Minh Võ, trang 47 với bài họa của Tôn Thất Tuệ)                 
                       


   

NỖI LÒNG

Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông,
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không.
Xe muối (*) nặng nề thương vó ký,
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng.
Vá trời lấp biển, người đâu tá?
Bán lợi mua danh, chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế,
Cắm sào đợi nước, thuở nào trong?

Ngô Đình Diệm
(1953)
(*) Tích truyện Chu Bá Nhạc

1-
Tiết thắm lòng son rạng núi sông,
Quyền cao lộc trọng vẫn coi không.
Thương nhà vững dạ trông mây trắng,
Cứu nước bền gan chặn sóng Hồng.
Lẫm liệt xua Gà chìm biển Bắc,
Hiên ngang đuổi Ó tếch trời Đông.
Quốc gia chính nghĩa ghi công lớn,
Vằng vặc muôn đời gương sáng trong.

Lê Bạch Lựu

2-
Gan vàng đem trải khắp non sông,
Quyền rộng chẳng màng, lợi cũng không.
Chí muốn dẹp tan quân cướp nước,
Lòng mong quét sạch lũ cờ hồng.
Tâm hư chói rạng vùng trời Bắc,
Tiết trực sáng ngời chốn biển Đông.
Một bọn phản thần mưu giết Chúa,
Tham tiền nào biết đục hay trong.

Lệ Khanh
(2003) 

3-
DANH THƠM
NGỜI THANH SỬ

Sống thác đành theo vận núi sông,
Bao nhiêu tâm huyết hóa thành không.
Tài năng nguyền hiến quê Nam Việt,
Tiết tháo thề dâng giống Lạc Hồng.
Quân tử trung kiên chừng thấy ít,
Tiểu nhân loạn tặc quả rằng đông.
Danh thơm muôn thuở ngời thanh sử,
Hậu thế nghìn sau rõ đục trong.

Tôn Thất Tuệ
2007

4-
Phụng họa bài NỖI LÒNG
nhân ngày giỗ thứ 47 Cố TT/NĐD
ƠN NGƯỜI

Tay chèo tay lái vượt dòng sông
Hảo hán xưa nay được vậy không (?)
Chước khéo thần chiêu trừ giặc Bắc
Mưu cao diệu kế chặn quân Hồng
Dựng nền Dân Chủ trên trời Á
Đắp móng Tự Do giữa cõi Đông
Ơn ấy ngàn đời sau tạc dạ
Rực trời sao sáng mãi ngời trong.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
USA, Nov- 01-10.

5-
Kính họa:NỖI LÒNG của cố
Tổng Thống Ngô đình Diệm

Phận sự nam nhi với núi sông
Nhìn cơn quốc biến lẽ nào không
Can qua dẫu phải phơi xương trắng
Lửa loạn đành cam nhuộm máu hồng
Khí phách hiên ngang ngời đất Á
Oai phong lẫm liệt rạng trời Đông
Anh hùng gặp bọn loài lang sói
Lịch sử danh người ai rửa trong . ?

Lê bá Lộc
PineHill,NJ.Nov 02-10

6-
ĐỤC TRONG

Từ quan trả ấn, biệt non sông
Danh lợi trong lòng đã trống không
Hải ngoại tha hương mờ bóng nhạn
Cố đô cung điện bặt tăm hồng
Chết vì triều đại trung thần hiếm
Mê mẩn vinh hoa nịnh tặc đông
Giết chúa phản vua vòng luẩn quẩn
Lạm bàn gạn đục với khơi trong

Lý Hiểu
11/2010

7-
VINH DANH
Kính họa bài NỖI LÒNG

của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm
Kính Đấng anh tài dậy núi sông
Hỏi Người đã chết? Đáp rằng không
Kiên trung giữ nước ngời thanh sử
Bền bĩ giúp dân rạng cánh hồng
Sau trước đồng tâm nhân sĩ ít
Xung quanh phản tặc đảng bè đông
Sen thơm mọc phải hồ dơ bẩn
Xác hóa bùn phân gột nước trong

Nguyễn Tường,
Saigon Feb 06, 2011
Mồng 4 Tết Tân Mão

8-
Kính nương vận bài: NỖI LÒNG
Của Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM
QÚA TIN NÔ BỘC

Những mộng hợp đoàn để lấp sông
Nối liền nam bắc dẫu tay không
Đồng tâm kết hiệp tình huynh đệ
Nhất chí nêu cao giống Lạc Hồng
Trông cậy tín trung giao trọng trách.
Cùng chung kiến quốc rạng trời đông
Khôn ngờ nô bộc gian tà phản
Gia súc đâu rành đục với trong!

Gia súc đâu rành sạch với trong
Chim cò kéo đến lại thêm đông
Tràn lan đất nước càng mau đục
Hết cả giang sơn bị nhuộm hồng
Những tưởng xong rồi thăng tước lớn
Nào ngờ sớm chạy cũng tay không
Khỉ vào đánh cướp dân tiêu tán
Nô bộc bỏ nhà bỏ núi sông…!

Hoài Việt, Nguyễn Vĩnh Tường

9-
"TIỄN NGƯỜI "

Tiễn CỤ, mây mù cả núi sông ,
Trút bao nhiêu lệ, cũng bằng không .
Con nuôi phản nghịch đâm gia phụ ,
Nghĩa tử đan tâm vấy máu hồng .
Sự nghiệp vì dân vùi đất lạnh ,
Công lao dựng nước đổ trời đông .
Tên NGƯỜI sống mãi cùng sông núi ,
Tiết tháo rạng ngời hơn biển trong .

Lãobút
kính họa  6 / 2018 .

10-
NGUYÊN ĐỀ

Đau lòng ngắm lại cảnh non sông
Biển bạc, rừng vàng có cũng không
Biển bạc trước dâng cho giặc đỏ
Rừng vàng nay cướp của dân Hồng
Kinh bang tế thế nhân tài ít
Tham nhũng buôn dân bợm bãi đông
Quyết diệt những loài sâu mọt hết
Giang sơn cẩm tú mới xanh trong.

Đà Nẵng, 05.6.2018
Trúc Đình Nguyễn Văn Ngộ

 Để cùng tưởng nhớ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tôi xin kính họa vận bài NỖI LÒNG của cụ .
 

11-
THIÊN NHIÊN SẦU HẬN

Ai thấu nỗi lòng của núi sông ?
Rừng nay tròi trọc lộ đồi không
Thác khô đá dựng trơ sườn xám
Sông cạn cồn phơi nổng cát hồng
Nắng gắt ve sầu than tiết hạ
Lũ tràn quốc gọi tránh mùa đông
Suối mang bùn đỏ về Đông hải
Biển hận môi trường bẩn nước trong.

Orlando 6.6.2018
Đạt Nhân                 

 12-
TÔN KÍNH CỤ NGÔ

Chí Sĩ một lòng với núi sông
Xả thân giúp nước dẫu tay không
Quyết ngăn làn sóng từ phương Bắc
Cố chặn vết loang bởi giặc Hồng
Cộng sản nằm vùng ngày lại ít
Người cày có ruộng lúc càng đông
Đâu ngờ phản tặc trong tay áo
Giết hại Anh Hùng khí tiết trong

Trần Pháp  

13 -
Kính phụng họa bài:NỖI LÒNG của cố TT,NĐD.

LÒNG SON

Tựa ánh trăng ngời rọi núi sông
Đêm ngày vô lượng chiếu thiên không
Cầu sinh với nước toàn tâm mãn
Được chết vì dân nhẹ sợi hồng
Tổ quốc hoài vây trong lửa đạn
Nhân tình mãi ngập giữa băng đông
Đức tài dâng hiến vời hưng thịnh
Tiếc vẫn chưa về kịp bến trong !

Kính phụng họa:
Lãng Phong-LĐQ
     


Tôi biết có rất nhiều vị họa bài NỖI LÒNG của Cố TT/VNCH. Rất mong nhận được sự tiếp tay gởi về email: hathaius@yahoo.com, xin được làm tài liệu lưu trử, kỷ niệm ...

Đa tạ,
Hạ Thái TQP

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.