Jul 03, 2020

Tiểu luận - Tạp bút

Thưa Quốc Hội Việt Nam – Chấp thuận nhượng địa 99 năm là ...
Trần Kiêm Đoàn * đăng lúc 02:04:00 AM, Jun 10, 2018 * Số lần xem: 697
Hình ảnh
#1

Thưa Quốc Hội Việt Nam – Chấp thuận nhượng địa    99  năm là vô hình trung bán nước cho Tàu

Bình Luận, Trần Kiêm Đoàn

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.