Oct 04, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Ngày Giỗ Má
Huệ Thu * đăng lúc 03:56:59 AM, Sep 09, 2022 * Số lần xem: 684
Hình ảnh
#1

 

See the source image
 Ngày Giỗ Má


Mới mà đã sáu năm
Má tôi nằm dưới đất
Tôi vẫn còn khóc ngất
Ngày Má đành xa con...

Mai là sáu năm hơn
Má không còn đây nữa
Một lần tim tôi vỡ
Vỡ thêm ngày Má xa...

Má là Nước là Nhà
Má là trang Sử đẹp
Má là tre xanh biếc
Má là con sông xanh...

Má ơi Quê Hương mình
Con còn Má, còn hết
Con mất Má, con chết
Hơn một nửa đời con...

Tương lai: Con Đường Mòn
Đi hoài mà không tới
Uổng lắm công Má đợi
Đợi mòn mỏi, Má xa...

Mồng Năm tháng Sáu, là
Ngày Của Má Vĩnh Biệt!
Ngày của thương tha thiết
Ngày của nhớ vô cùng!

Má ơi, con đau lòng
Đứng nhìn tấm ảnh Má
Cái bóng Má cao cả
Cái bóng Má trùm con!

Má ơi Nước và Non
Và Quê Hương...mãi mãi
Nếu con đừng là gái
Con nằm bên Má rồi!

Chiến  Sĩ Hành Bất Khứ Hồi
Con Của Má Vượt Biên Cũng Bất Khứ Hồi!
Má mất, con hết vui
Má Con mình xa mãi mãi...

Huệthu


Nightly

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.