Jul 14, 2020

Đường thi Việt Nam

Chiều
Huệ Thu * đăng lúc 05:22:16 AM, Jun 01, 2018 * Số lần xem: 605
Hình ảnh
#1

 

 See the source image
                      Chiều
  
               Chiều nhẹ lên cao, nắng nhạt dần
               Lá vàng vài chiếc rớt trên sân...
               Chim như mỏi cánh về cây đậu
               Mây sắp ngừng trôi đến núi dừng...
               Ngày tháng bao nhiêu rồi cũng hết
               Giang sơn một cõi có còn không?
               Buổi mai ai nói trời quang đảng
               Khi đã tàn Xuân mới tiếc Xuân?

                                                       
huệthu
                          Trong hình ảnh có thể có: thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.