Đâu Phải

      
  Đâu phải gặp nhau là thương nhau
        Đâu phải thương rồi thành yêu dấu
    Đâu phải anh yêu mình em đâu?
Biết thế nên em chẳng âu sầu

Đâu phải nhớ nhau là héo rũ
  Đâu phải tình nào cũng ngục tù
      Khi yêu, chẳng nên bó buộc nhau
    Nếu không tình yêu sẽ thành thù

    Đâu phải tình nào cũng khổ đau
 Tình mình nhất định sẽ bền lâu
       Yêu anh nhiều lắm, yêu nhiều lắm!
             Tình mình thương, hiểu thật sắc sâu…


Quách Như Nguyệt