Sep 23, 2023

Cổ thi Việt Nam

Ðề Trấn Quốc tự
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 03:14:28 PM, Jun 15, 2008 * Số lần xem: 2206
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

Ðề Trấn Quốc tự

Trang lâm thuỳ thị cảnh trung nhân,
Tế tế thanh phong phiến phiến huân.
Thuỷ nguyệt ba lung liên quải choát,
Hương yên bảo thoại lộ liên vân.
Tẩy không trần lự hoa hàm thoại,
Hoán tỉnh mê đồ thảo diệc xuân.
Ðáo cảnh linh nhân hồi thủ vấn,
Ðông nam phất tụ nhạn thành quần.

Ðề chùa Trấn Quốc (Người dịch: Phạm Trọng Chánh

Ai người đến đó khách đài trang,
Nhè nhẹ thanh thanh cơn gió nam,
Trăng nước sóng lồng, sen nỏn cánh,
Khói hương tàn báu, hạc mây ngàn.
Rửa niềm trần tục hoa hàm tiếu,
Gợi tỉnh niềm mê, cỏ thắm xuân,
Ðến cảnh quay đầu, người muốn hỏi,
Ðông nam tay vẫy, nhạn tung đàn.

Bài thơ trong Hương đình cổ nguyệt thi tập, mới được tìm thấy trong tủ sách gia đình ông Trần Văn Hào, tại Quần Phương, huyện Hải Hậu, Nam Hà, hiện lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Hà Nội. (theo Phạm Trọng Chánh)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.