Jul 14, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Bốn Câu huệthu
Huệ Thu * đăng lúc 07:07:37 PM, Apr 18, 2018 * Số lần xem: 385
Hình ảnh
#1

 

 
                  
Thơ Bốn Câu huệthu


1,

Ngàn xưa nhắc lại: Quên nhiều lắm
Ngàn sau không biết sẽ ra sao!
Kiếp người duyên nợ ba sinh, đó
Không biết mình đi để tới đâu!


2,

Ai khiến dân mình vượt đại dương?
Có quê mà không có...Quê Hương!
Ngày xưa phong gấm, nay tan tác (1)
Đi mãi mà như mới nửa đường!


(1) Thơ Nguyễn Du:

Khi xưa phong gấm rũ là
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường!


3,

Con chim có tổ, người có tông
Chim hót, người kêu:  Một Tiếng Lòng
Chim bay về tổ, người trôi giạt
Phật nói:  đời người Có hóa Không!


4,

Ra đi, Im lặng, Phải không anh? (1)
Êm ả, gay go, thế sự đành!
Chiến Quốc, Xuân Thu thì cũng thế (2)
Mưa bay, gió cuốn chữ Công Danh! (3)


(1) RIP:  thấy trên nhiều bia mộ để ở nghĩa trang
(2) Đặng Trần Thường hỏi Ngô Thời Nhiệm: 
"Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai đã biết ai?"
Ngô Thời Nhiệm đáp:
"Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!"
(3) Một câu trong bản nhạc của Nguyễn Văn Đông:  "Người đời còn mơ Khanh Tướng thì đường đời còn mưa bay gió cuốn...".


huệthu
Nightly

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.