Hương Cài Tóc Mơ

E
m con gái guộng miệt vườn
Chân bùn tay lấm mai sương nắng tà
Má hồng quân phớt làn da
Hương đồng cỏ nội mặn mà chút duyên.

Chỉ là phận gái thuyền quyên
Con gô cái gổ quanh hiên bếp gầy
Gặp chàng lãng tử chân mây
Rủi may đâu biết.Từ đây... hốt hồn.

Đường quyền, sáo ,họa...véo von
Anh hùng lỡ vận vẫn còn linh đinh
Bảo sao lòng chẳng chùng chình
Những đêm trăng tỏ, bóng mình mộng mơ.

Ra khơi đánh bắt xa bờ
Thuyền tung mẻ lưới cậy nhờ rủi may
Em con gái guộng gầy tay
Xin đời chút xíu hương cài tóc tơ.

Tặng Hạ Lãng Tử Tài Hoa
     Miền Tây 01-4-2018
         Thạch Thảo