Dec 04, 2022

Đường thi Việt Nam

Vui Đời Xuân
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 01:55:20 PM, Apr 01, 2018 * Số lần xem: 786
Hình ảnh
#1

 


  


Vui Đời Xuân
 
Đọc Xuôi :

Ca múa đẹp đời hưởng thắm Xuân,
Ngất ngây hồn đắm mộng duyên trần.
Hoa lòng đượm nở mầu mai cúc,
Nhạc ý hoài mơ tiếng nguyệt cầm.
Ngà ngọc dáng tơ đào nhụy phấn,
Gấm nhung mùi lụa sắc hương trầm.
Hòa vui điệu hát lời chan chứa…
Ca múa đẹp đời hưởng thắm Xuân !
 
Đọc Ngược :

Xuân thắm hưởng đời đẹp múa ca,
Chứa chan lời hát điệu vui hòa.
Trầm hương sắc lụa mùi nhung gấm,
Phấn nhụy đào tơ dáng ngọc ngà.
Cầm nguyêt tiếng mơ hoài ý nhạc,
Cúc mai mầu nở đượm lòng hoa.
Trần duyên mộng đắm hồn ngây ngất…
Xuân thắm hưởng đời đẹp múa ca !
 
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.