Vài bài thơ ba câu


1, Mồng Một Tết kiêng quét sân
     Lá rụng năm cũ vẫn nằm yên đó
     Pha bình trà ngồi đợi nắng lên.


2, Mồng Hai Tết mới có người xông đất
    Hoa mỉm cười một nụ cười duyên
     Nắm tay bạn tưởng nắm luôn câu chúc.


3, Bầy chim sẻ cũng biết chào năm mới
    Sáng Mồng Ba con mèo lười biếng ngó lên
    Trên cột điện có con quạ đậu.


4,  Mồng Bốn Tết coi như hết Tết
     Tiễn ông bà về lại cõi Thiên Thu
     Người ngồi yên cho ấm chỗ ngồi.


5,  Hàng dây điện song song lướt gió
     Lòng con đường xe chạy ngược xuôi
     Người một mình không đôi không bạn.


6, Làm được dăm ba bài thơ Haiku
     Nghe phiêu bồng tưởng xứ Phù Tang
     Ngước mắt nhìn phù vân mấy đốm...


                                         
huệthu