Áo Trắng Mơ Phai

Chiều đông nắng muộn giăng đầu ngõ
Áo trắng như lòng-thơm tóc mây
Duyên duyên dáng nhỏ về qua phố
Vướng víu tơ chùng trong mắt ai.

Từ độ hồn hoa đau đáu mộng
Vơi đầy lóng lánh bóng ngàn sao
Ngẩn ngơ thần tượng hiên ngang đến
Thủ thỉ thương yêu rót ngọt ngào.

Đâu ngờ theo gió mây về núi
Giọt nắng bên thềm cũng ngủ quên
Bỏ trăng thổn thức đêm vời vợi
Để áo phai tà-Mãi gọi tên!

      Thạch Thảo

    Masteri Thảo Điền 01-01-2018
*Nhạc sĩ Giao Tiên đã phổ nhạc

 Nghiêng Chiều Lữ Thứ

Từ độ mây sầu hôn tóc rối
Người đi chẳng trở lại bao giờ.
Tám hướng mười phương xa biệt biệt
Nghe chiều khắc khoải ngóng bơ vơ.

Gió đẩy hương đưa đời lữ thứ
Gót mòn đại lộ phố Đông Tây.
Đâu biết đâu hay buồn gậm nhấm
Mấy mùa thu,chết tiệt nơi nầy.

Từ đó áo xuân không về nữa
Tay gầy che nắng vọng tàn đông.
Mắt ngó miền xa sầu bát ngát
Mưa xưa tí tách dột qua lòng.

Tôi biết người đi chẳng nhớ tôi
Mà sao trăng cũ cứ bồi hồi.
Nhuộm tím yêu thương chiều phố vắng
Mặc dòng trôi cát lỡ sông bồi.

      Thạch Thảo

      Masteri Thảo Điền 7-7-2017
*Vĩnh Điện đã phổ nhạc


Yêu Như Yêu Lần Đầu

Mắc gì thương quá chừng chừng
Cái người dưng,cái người dưng rất là…
Mắt cười lóng lánh sao sa
Để người ta…để người ta…điếng hồn.

Thu mưa tí tách bồn chồn
Sầu cô lữ nhặt vui buồn phố khuya.
Dẫu Đông Tây vẫn ngóng về
Vàng tranh khói bếp hương quê mẹ hiền.

Nửa đời xuôi ngược triền miên
Gót mòn đại lộ mấy miền lãng du.
Chiều nghiêng nắng đổ bên cầu,
Chợt thèm đâu đó đôi câu mộng thường.

Thương gì thương quá chừng chừng
Thương gì thương... cả con đường người đi.

   Thạch Thảo

  Masteri Thảo Điền 11-7-2017
* Kiều Tấn Minh đã phổ nhạc.