[1]

CHỮ TÌNH

Bạn hỡi! Thứ nì vốn đảo điên
Hắn xui thiên hạ khổ triền miên
Nhìn mây ngắm gió hồn lơ lửng ...
Mơ lựu tưởng đào vía ngả nghiêng
Chung bóng chung đường tràn hạnh phúc
Cách lòng cách mặt ngập ưu phiền
Biết rằng ải khổ răng chừa đặng
Kiếm được mảnh tình, rứa mới yên

PHƯƠNG HOA


[2]

NỢ TÌNH

Nó khiến bao người muốn loạn điên
Tình ơi sao nếm đắng liên miên
Khi buồn than vãn cùng trăng sáng
Lúc khổ thì thầm với gối nghiêng
Giấc ngủ ơ thờ theo nỗi nhớ
Miếng ăn hờ hững bởi cơn phiền
Hồng trần mấy kẻ không vương vấn
Nhân loại bao người được thoát yên

MINH THÚY
3-2018


[3]

NỢ TIỀN KIẾP

Xa mặt cách lòng bộ muốn điên ?!
Một ngày vắng bóng... giấc cô miên
Tương tư chẳng thiết tha chăn gối
Chán nản không thèm rớ bút nghiên
Kề cận nhiều khi như chuốc não
Gần bên lắm lúc tựa mua phiền
Nợ tình dan díu từ tiền kiếp
Chưa trả cho nhau khó ở yên

HỒ CÔNG TÂM
March 15, 2018


(*) Người miền Nam phát âm hai chữ NGHIÊNG và NGHIÊN giống nhau

HCT là Bắc Kỳ 54 ở Hà Nội di cư vào Sài Gòn quen phát âm là BÚT NGHIÊN (Xin cho mọt chữ lạc vận cho bài thơ được tròn trịa chính vận