Xuân Mơ

Giơ tay níu ngọn Xuân mơ…
Chồi non mơn mởn non tơ mượt màng
Hương hoa trải lối mùa sang
Yến, oanh lảnh lót rộn ràng trời Xuân

Rung rinh vạt gió lâng lâng
Nhành mai nở thắm vàng sân nắng hồng
Êm trôi nhẹ áng mây bồng
Rơi vương thoảng ngát thơm nồng tóc em

Dáng xuân tha thướt bên rèm
Ấp e…đắm nụ hôn mềm còn vương
Tình xuân ngây ngất yêu đương
Xuân mơ… ru khúc nghê thường đắm say.

    Nhật Quang
    (Sài Gòn)