Oct 04, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Đầu Năm Sinh Hoạt / Bao Giờ ?
Huệ Thu * đăng lúc 01:25:25 PM, Jan 01, 2021 * Số lần xem: 1064
Hình ảnh
#1

 

See the source image

     
Đầu Năm Sinh Hoạt


Hết Tết rồi sao?  Hết Tết rồi!

Mới mồng Năm Tết, hết thì thôi

Bắt đầu tay xắn cho ngày tháng

Tiếp tục chân đi hết cuộc đời

Ai khiến có chi trên mặt đất?

Tại sao không nhỉ giữa lòng trời?

Như mây như khói như sương tuyết

Như nước trường giang trôi cứ trôi...


huệthu    See the source image


       Bao Giờ ?


       B
ao giờ...biết có bao giờ
           thấy nhang tàn rụi, thấy tờ giấy bay?

           Bao giờ trời mới hết mây
           hết những đỉnh núi, những cây bên đường?

           Bao giờ tơ nhện hết vương
           đi lau cửa, ngó ra vườn, vắng hoe?

           Bao giờ...tàn một cơn mê
           thấy Má đứng đợi con về...đừng đi!

           Bao giờ?  Tôi hỏi đôi khi
           khi hai con mắt nhắm chi ban ngày?

           Lò hương ấy khói trầm bay
           phím tơ ngày cũ so dây...đứt hoài!


           huệthu

 
See the source image

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.