Mừng Việt Khang Đến Mỹ


Nước Mỹ vui mừng đón Việt Khang
Tài năng sáng tỏ dấu son vàng
Từ hồn ái quốc bài ca trỗi
Tận chí kiên cường tiếng nhạc vang
Dũng mãnh ôn lời Hưng Đạo Soái
Hào hùng gợi sóng Bạch Đằng Giang
Qua đêm gió bụi dìm cung phím
Đến buổi thanh cầm cất dọc ngang

Bửu Tùng
8/2/2018

https://www.voatiengviet.com/a/nhac-si-viet-khang-dang-tren-duong-den-hoa-ky-ti-nan/4244381.html