Tiếng Đàn Đêm

Trăng thu ươm giấc mộng vàng
Tiếng đàn tôi vọng giữa ngàn sương mơ
Nghêu ngao hát khúc tình thơ
Nhà bên em chợt vu vơ…nỗi buồn

Đàn đêm ngân chạm ngõ hồn
Rung trầm lưu luyến, bồn chồn…nao nao
Nhà em cổng kín tường cao
Nhà tôi vách lá, cổng rào dậu thưa

Bên thềm Dạ lý đong đưa
Mắt buồn, em đếm sao thưa cuối trời
Hồn tôi lơ đãng xa vời
Quyện theo câu hát, vương lời nhớ nhung

Bao đêm giấc mộng mông lung
Yêu em nào dám…rưng rưng tiếng lòng
Ngờ đâu chim sáo sang sông
Vu quy em bước theo chồng phố xa

Còn đâu mơ mộng...dáng hoa
Đàn đêm ru vọng ngân nga cung sầu.

  Nhật Quang
  (Sài Gòn)