Mùa Xuân Nơi Tiền Đồn


Xuân về biên ải mờ sương khói
Gió lộng từng cơn đổ lá rừng
Những cánh mai vàng lưa thưa nở
Báo cho lính trận thấy mùa xuân.

Chao ơi tiền đồn xa xôi quá
Cách biệt thành đô cận ải quan
Xuân đang về tràn thêm nỗi nhớ
Lòng hoài hương gửi àng mây ngàn !

Ngày ra đi mẹ buồn bên liếp cửa
Con trẻ chờ trông hết tháng ngày
Biết bao mùa xuân tràn khói lửa
Vọng hướng quê nhà khói bụi bay!

Nhiều đêm xuân lạnh chốn tiền đồn
Vọng tưởng về xa nhớ cố thôn
Nhớ dáng mẹ già luôn khắc khoải
Thương người cô phụ giữa đêm buồn!

Có mùa xuân tết chẳng giao thừa
Đạn thù dày đặc tựa cơn mưa
Bỏ ly rượu tết ghìm tay súng
Quyết trận thư hùng chẳng chịu thua!

Xuân tiền đồn lệ tràn ly rượu
Không pháo hồng rực sáng hỏa châu
Mơ thanh bình – chẳng biết bao lâu?
Còn chinh chiến chưa thay áo trận!

Mới hay :” Những người chinh chiến bấy lâu
Nhẹ xem tính mạng như màu cỏ cây”

 
Hàn Thiên Lương