Sống Lại Tết Quang Trung

Xuân chờ Nguyễn Huệ dẫn hùng anh
Thẳng tiến Thăng Long giải phóng thành
Thái thú ca nhi chuồn gót vội
Chư hầu kịch bản khép màn nhanh
Vinh quang nguyệt quế choàng Dân Tộc
Hạnh phúc hoàng mai điểm đóa cành
Kỷ Dậu mùng năm mừng đại thắng
Vươn mình én liệng khắp trời xanh

Bửu Tùng
18/1/2018

 
Các bài họa:

1. XUÂN KỶ DẬU 1789

Đại đế Quang Trung xứng thế anh...
Ra quân thần tốc chiếm muôn thành
Ống đồng Sĩ Nghị lo chuồn lẹ
Nghị Đống cây đa* treo chết nhanh
Chiến thắng lẫy lừng vang thế giới
Công danh rạng rỡ rực hoa cành
Nhà Nam độc lập dân no ấm
Hạnh phúc muôn đời mãi thắm xanh.

Thái Huy.18/1/2018

*Sử sách cho biết treo cổ, tạm hiểu cây đa.

2. CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA

Vận nước lòng dân thôi thúc anh
Xua quân giải phóng Thăng Long thành
Âm thầm kiệu cán quân thần tốc
Mưu trí ra đòn chiến thắng nhanh
Tết đến mai vàng khoe khắp phố
Xuân về đào đỏ rộ đầy cành
Đầu năm ôn cố tri tân lại
Chiến thắng Đống Đa chép sử xanh

19/01/2018 Nguyên Đình

3. HÀO KHÍ ĐỐNG ĐA

Nguyễn Huệ vua Nam đấng dũng anh
Thăng Long giải phóng Thủ Đô thành
Quang Trung thần tốc điều binh tướng
Sỉ Nghị ống đồng trốn thoát nhanh
Hoảng vía giặc Thanh cuồng bỏ chạy
Kinh hồn Nghi Đống cổ treo cành
Vinh quang đã đến toàn dân Việt
Hào khí Đống Đa viết sử xanh

Nguyên Hương
1/19/2018

4. ANH HÙNG

(Họa đảo vận )

Vẫn hướng trời Nam lá đượm cành
Như lòng kẻ sĩ thắm màu xanh
Nôn nao Mai nở hồn vương tộc
Giục giã Xuân sang trí dẹp thành
Chí giữ cần vương mưu sự lớn
Tâm rèn khởi nghĩa diệt thù nhanh
Vì dân nợ nước mong đền trả
Rạng rỡ sơn hà ngạo nghễ anh.

Thi Suu Doan
(20/1/2018)

5. Xuân Kỷ Dậu 1789

Quang Trung Nam Đế đấng hùng anh
Ăn Tết trước, thần tốc... chiếm thành...
Quân Hán không ngờ chưa trở kịp
Hoa man chẳng thủ quả thua nhanh
Thăng Long giải phóng... Tàu chuồn bước
Nghi Đống tự treo xác thỏng cành
Vạn sự bình an cho đất Việt
Đống Đa vĩnh cữu khắc bia xanh

Đặng Xuân Linh
22-01-2018

6. Sống Lại Tết Quang Trung

Thiên trang lịch sử bậc hùng anh
Nguyễn Huệ – Quang Trung giữ vững thành
Tôn Sĩ Nghị nhà Thanh Bái phục
Nước An Nam Đại Cồ mau nhanh
Phá tan giấc mộng đem quân chiếm
Tháo chạy như hoa rụng lá cành
Manh giáp chẳng còn ôm nhục nhã
Cầu trời, nguyện đất xin cao xanh

Minh Hồ
21.01.2018

7. "LỊCH SỬ VÀNG"

Giang sơn đổ nát, xuất hùng anh,
NGUYỄN HUỆ xua quân chiếm lại thành.
Mấy vạn quân Thanh đang rượu thịt,
Ba ngàn voi trận tiến ra nhanh.
Từng hồi pháo nổ trên đầu giặc,
Rộn tiếng quân reo động lá cành.
Kỷ Dậu nào, tan quân đại Hán?
Sử vàng lưu lại ngát trời xanh.

Lãobút
30 tháng 01 năm 2018.

8. Sầu Vong Quốc

(Mến Họa)

Non sông bức tử nát lòng anh
Bảo Quốc An Dân, mộng chẳng thành
Canh bạc chửa xong đành xóa vội
Ván cờ ngang ngửa phải thua nhanh
Giang sơn tan tác chim lìa tổ
Xã tắc xác xơ lá rụng cành
Biển đảo, biên cương nay mất trắng
Nỗi sầu mất nước thấu cao xanh!

Duy Anh
30/1/2018