Mong Mùa Xuân Hãy Đến


Lùa gió Đông đi xa
Rung cành khô gật gà
Tiễn chân mùa Đông qua
Đón nụ Xuân trước nhà

Nắng lụa vàng thiết tha
Thì thào mưa hiền hoà
Ong bướm đùa reo ca
Tuổi xuân thắm mượt mà

Khi mùa Xuân chạm ngõ
Cành mai gài nụ vương
Gởi người chiều nhung nhớ
Chút nắng ấm vô bờ

Mong Xuân hãy mau tới
Tô đời muôn sắc hoa
Nắng pha lê sáng tỏa
Thấp sáng trời hoà bình

Một mùa Xuân lung linh
Ru ngọt giấc mơ xinh
Cùng ta vui em nhé
Lộc biếc thấm Xuân tình!

Lan Tím